Start aktiviteten med å fortelle alle at dere skal lage et vennskapstre og at alle skal få være med på å bestemme reglene for hvordan dere skal ha det på tur eller leir. Hvis dere har et tre i nærheten av overnattingsplassen kan dere bruke dette, hvis dere ikke har kan dere lage et "tre" av en raie dere surrer kvister eller grener på.

La alle få komme med forslag til regler for hvordan dere vil ha det og hvordan dere skal være mot hverandre. Skriv alle forslagene ned på et ark. Hvis speiderne har vanskelig for å komme i gang, kan de få noen regelforslag som starthjelp:

  • Vi skal høre på lederne
  • Vi skal møte til avtalt tid
  • Vi skal ikke bruke mobiltelefon når vi er sammen
  • Det er lov til å ville ha alenetid
  • ...

Dersom speiderne har med mobiltelefon kan det være lurt å snakke om publisering av bilder.

Når speiderne ikke har flere forslag stiller alle seg på en rekke og ett og ett forslag leses opp. De som er enige i at forslaget bør bli en regel på vennskapstreet går ett skritt frem, de som ikke er enige blir stående stille. Hvis det er tydelig at mange ser seg rundt for å se hva de andre mener før de bestemmer seg, kan speiderne få bind for øynene og ikke få lov til å se før alle har bestemt seg. Snakk med speiderne om hvorfor de står som de står. Det er lov til å ombestemme seg mens man snakker. Hvis alle eller nesten alle er enige i en regel, kan den skrives pent ned og henges opp på vennskapstreet. Fortsett til alle regelforslagene er lest opp.

På denne måten kan speiderne få både et mer bevisst forhold og et eierskapsforhold til reglene som igjen vil kunne gjøre at de lettere følger dem, noe som igjen vil gjøre at både små og store har det bra på tur eller leir!

UTSTYR

  • Et tre, eller en raie dere surrer kvister på
  • Noe å skrive på som tåler vann - for eksempel laminerte ark, plankebiter, treklosser eller skinnlapper
  • Vannfast tusj
  • Hyssing