Vippe pinne kan enten spilles av to personer eller to lag.

Innelaget stiller seg bak «porten» som består av to stener med en kort pinne lagt på tvers. Utelaget spres seg foran porten.

Førstemann på innelaget skal med en lang pinne vippe den lille pinnen av stenene og så langt ut på banen han/hun kan.

Lykkes utelaget i å fange pinnen får de 10 poeng. Den som fanget pinnen skal prøve å treffe den lange pinnen som nå er lagt på stenene i «porten». Klarer han det er den som vippet pinnen «brent» og ute av leken. Er det bare to spillere bytter de plass og fortsetter spillet. Er det flere spillere er det neste mann på innelaget som skal vippe pinne.

Lykkes de ikke i å fange pinnen får innelaget så mange poeng som det er pinnelengder, med den lille pinnen) fra porten og til der pinnen landet.

Når et lag har oppnådd 100 poeng bytter de plass. Første lag til 200 vinner.

Har man kort tid og unge deltagere velger man en lavere poengsum.

Utstyr


  • Stener, evnt stubber til å legge pinnen på.
  • Pinne, ca 1 meter
  • Pinne, ca 25 cm