Vippe pinne kan enten spilles av to personer eller to lag.

Innelaget stiller seg bak «porten» som består av to stener og en kort pinne som ligger på tvers fra sten til sten. Utelaget sprer seg foran porten.

Førstemann på innelaget skal med en lang pinne vippe den lille pinnen av stenene og så langt ut på banen han/hun kan. Spillerne på utelaget skal forsøke å ta i mot pinnen før den lander på bakken. 

Lykkes utelaget i dette får de 10 poeng og den lange pinnen legges på tvers på stenen i porten. Den som tok i mot pinnen skal prøve å treffe den lange pinnen med denne. Klarer han det er den som vippet pinnen «brent» og ute av leken.

Er det bare to spillere bytter de plass og fortsetter spillet. Er det flere spillere er det neste mann på innelaget som skal vippe pinne.

Lykkes utelaget ikke i å ta i mot pinnen får innelaget så mange poeng som det er pinnelengder (med den lille pinnen) fra porten til der pinnen landet.

Når et lag har oppnådd 100 poeng bytter de plass. Første lag til 200 vinner.

Har man kort tid eller unge deltagere kan man velge en lavere poengsum.

UTSTYR

  • Stener, evnt stubber til å legge pinnen på.
  • Pinne, ca 1 meter
  • Pinne, ca 25 cm