Smittevernreglene innebærer at man skal ha god hånd- og hostehygiene og at deltakerne skal holde en meters avstand. Med ett unntak: Barn og unge under 20 år kan være nærmere enn en meter under aktiviteter der det er nødvendig. Unntaket fra enmetersregelen gjelder deltakere under 20 år og de som står for arrangementet (for eksempel ledere, veiledere, stab), men voksne bør holde avstand til andre voksne. Vi anbefaler at det er maks 20 personer i hver gruppe med eldre speidere (vandrere), og maks 10 personer i hver gruppe med yngre speidere. Pass på at dere har nok ledere til å kunne følge smittevernreglene Du kan lese mer om retningslinjene for aktiviteter her. Under finner dere aktiviteter som kan passe å gjennomføre i tråd med smittevernreglene:

 

ORIENTERING

 


NATURSTI  OG NATURBINGO

 


SPIKKING

 

LEKER

 

ANDRE AKTIVITETSFORSLAG

 

Husk at dere også kan gjennomføre digitale speider- eller patruljemøter. Se aktivitetsforslag og tips til gjennomføring her.