Det globale speiderfellesskapet består av millioner av jenter og gutter. Alle er medlemmer av et av verdensspeiderforbundene – jentene i WAGGGS, guttene i WOSM. Tenkedagen, 22. februar, brukes til å markere dette fellesskapet i mer enn 150 land – snakk om stor feiring! 

Fordi ambisjonen vår er å gjøre verden bedre, bruker speiderbevegelsen hvert år Tenkedagen til å løfte fram et viktig tema. I år er det lederskap, særlig blant jenter og kvinner. WAGGGS forklarer det slik: Tenkedagen 2019 er til ære for de jentene som i 1909, for 110 år siden, oppfordret Baden-Powell til å lage «noe for jenter». Jentene fikk det slik de ville, snart var de også speidere. Siden da har stadig flere jenter, som guttene, fått ta ansvar og øve seg i ledelse på speidervis.

Om du får tillit fra andre til å ta på deg lederansvar, enten det er som patruljefører, eller et annet lederverv, burde ikke ha noe å gjøre med om du er gutt eller jente. For mange er bare tanken på at noen skulle tvile på evnene dine til å løse en oppgave eller ta på deg et ansvar fordi du er jente, helt fremmed. Heldigvis! Men vi vet at det er mange jenter og kvinner i verden som ikke får de samme mulighetene som gutter. Vi kan også finne flere eksempler fra vårt eget land på at gutter og jenter møtes med ulike forventninger til evner, interesser og ferdigheter, og at det er en ulempe – enten du er jente eller gutt. 

«Verden går framover», heter det. Ofte er det heldigvis slik, men i det siste har vi flere steder i verden, også i Norge, sett eksempler på at det blir stilt spørsmål ved rettigheter og verdier vi kanskje har lett for å ta for gitt, enten det gjelder medbestemmelse, likestilling, ytringsfrihet, likeverd eller noe annet som et demokrati er bygget på, og som også står sterkt i speideren. 

Speideren har siden starten for jentene for 110 år siden vært en arena hvor både jenter og gutter har blitt utfordret til å prøve seg på nye utfordringer, oppleve mestring og strekke seg «grein for grein» i trygge omgivelser, og med muligheter for å påvirke egen speidertid gjennom medbestemmelse. Slik bygger speideren ansvarsbevisste og samfunnsengasjerte mennesker – det verden trenger aller mest. Vi vil fortsette å legge til rette for at alle skal få de samme mulighetene og bli møtt med de samme forventningene, uavhengig av blant annet kjønn. Da kan vi også være forbilder for hverandre og for dem som ikke er speidere, da gjør vi verden bedre! God tenkedag!
 

Speiderhilsen 

Gunvor Meling
Landssjef 
KFUK-KFUM-speiderne 

Håvard Djupvik
Speidersjef
Norges speiderforbund