La oss vokse sammen!

Den 22. februar marker speidere over hele verden Tenkedagen. Årets tenkedagstema er Grow – altså å vokse.

For at noe skal bli solid er det ofte en fordel at det vokser sakte. Hvis det vokser for raskt kan fundamentet bli svakt. Speiderbevegelsen er over hundre år gammel og har på den tiden fått tid til å vokse seg både stor og betydelig. Vet du at det over hele verden finnes 50 millioner speidere? Hvert år den 22. februar feirer vi Tenkedagen ved å tenke på speidere i andre land.

Det er WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts), den internasjonale organisasjonen som alle jentespeidere er medlemmer av som velger tenkedagstemaet. Og i år har de valgt å fokusere på det å vokse – både som organisasjon og som mennesker. Også her hjemme i Norge ønsker vi og jobber for at speiderbevegelsen skal vokse seg enda større.

Det kreves visse faktorer for at noe skal vokse. For at planter skal kunne utvikle seg trenger vi både lys, vann og næring. Vi kan altså ikke forutsette at noe vokser av seg selv, vi må bidra. For at speiderbevegelsen skal kunne vokse kan vi hjelpe til ved å kaste lys på den i form av å snakke positivt om speideren og gjøre den kjent. Forteller vi andre hva speiding er gir vi speiderbevegelsen lys. Inspirasjon, fellesskap og gode opplevelser er vannet som sørger jevnlig påfyll slik at vi kan vokse. Vi kan gi den næring i form av å gi av oss selv for at den skal utvikle seg, og engasjere oss i speiderarbeidet lokalt, nasjonalt og internasjonalt 

Vi kan bruke Tenkedagsfeiringen til å nå flere barn og unge og invitere dem til å oppleve hva speiding er. Kanskje du kan bruke anledningen til å invitere med en venn på speidermøtet? Da bidrar du med både lys og næring. Hvis hver speider i Norge tok med en venn på speideren hadde vi plutselig vært dobbelt så mange! Da ville vi vært 60 000 i Norge som fikk fantastiske opplevelser gjennom å oppleve speiding. Kanskje kjenner du noen som bare venter på en invitasjon?

Å vokse handler også om personlig vekst. I speideren får vi opplevelser som gi mestring og som fører til at vi utvikler oss. Personlig utvikling handler om å selv være aktivt involvert i din egen utvikling. Men akkurat som med planten trenger vi både lys, vann og næring for å vokse. Bruk Tenkedagen til å tenke over hvordan andre gir deg lys og næring til å utvikle deg og vokse som menneske.

WAGGGS har laget en aktivitetspakke som er oversatt til norsk av internasjonalt utvalg i Norges speiderforbund. Opplegget går ut på å finne en gruppering i lokalsamfunnet som ikke er med i speideren, og invitere dem til å bli med på tenkedagsfeiringen. Denne grupperingen kan være alt fra en annen organisasjon, til en gjeng venner. Opplegget kan lastes ned her. Vi oppfordrer grupper til å benytte seg av aktivitetsopplegget slik at speiderbevegelsen kan vokse seg enda større i Norge!

Ha en god tenkedag!

Anders Østeby                                                                                May Britt Roald

Landssjef, KFUK-KFUM-speiderne                                         Speidersjef, Norges speiderforbund