Vi kan påvirke hverandres hverdag!

Torsdag 22. februar er det tenkedagsfeiring for alle speidere verden over. På tenkedagen skal vi tenke på hverandre, både på speidere og på andre mennesker rundt oss.

Årets tema er «Impact» – altså påvirkning. Hva vil det egentlig si? Hvordan kan vi i speideren bidra positivt til temaet påvirkning?

Vi kan alle påvirke omgivelsene med handlingene våre – vi kan gjøre andres liv bedre, og gjøre samfunnet vi lever i bedre. Alene kan det hver enkelt av oss gjør som oftest bare påvirke dem vi omgås, men som speidere er vi del av noe større. Sammen kan vi derfor gjøre en større forskjell.

Vi har sterkere påvirkningskraft enn vi ofte er klar over selv. Et enkelt smil kan gi et annet menneske en bedre dag. En invitasjon til å bli med på en tur kan gjøre at en som føler seg utenfor får bli med i fellesskapet. En god og enkel handling kan ha stor innvirkning på andres hverdag. Og handlingene våre sier ofte mer enn ord.

Når vi speidere samarbeider på tvers av forbund og land, kan vi bidra til en bedre verden. På verdenstenkedagen kan vi tenke på speidere og medmennesker i andre land, og hjelpe dem som ikke har det like godt som oss selv.  Tenkedagsfeiringen er derfor også i mange land en innsamlingsaksjon – ved å samle inn penger kan vi påvirke hverdagen til mennesker i helt andre deler av verden. I år går pengene fra innsamlingen blant annet til prosjektet «Stop the violence», som arbeider for å få slutt på vold mot jenter og kvinner, og ledertrening til unge kvinner og jenter.

Det er WAGGGS, World Association of Girl Guides and Girl Scouts, som står bak det årlige temaet på verdenstenkedagene. WAGGGS har utviklet en aktivitetspakke med mange gode aktiviteter knyttet til temaet påvirkning. Aktivitetspakken kan du laste ned på engelsk her, eller på norsk her.  

På årets tenkedag vil vi utfordre dere alle til å utgjøre en forskjell, og til å gjøre noe for andre mennesker. Vi håper dere tar utfordringen!

Ha en fin tenkedag!

                                

Gunvor Meling                                                                                   May Britt Roald

   Landssjef                                                                                            Speidersjef