Generelt bålforbud betyr i utgangspunktet at det ikke er tillat å tenne opp bål eller fyre opp grill i all utmark. Samtidig finnes det et smutthull i lovverket: Er det åpenbart at det ikke er noen fare for brann, kan du likevel gjøre opp ild. Det kan for eksempel være om det har regnet mye. Eller om det er snakk om sand, langt unna vegetasjon. Mange steder finnes det også godkjente grill- og bålplasser. Det er med andre ord opp til den enkelte å vise skjønn, og selv ta en vurdering på sikkerhet. I den forbindelse kan det være lurt å ha Norsk Friluftsliv og Hold Norge Rents grill- og bålvettregler i bakhodet:

1.       Unngå bruk av engangsgrill
Engangsgriller er et stort forsøplingsproblem og kan også gjøre skade på svaberg, gress og annen vegetasjon. Kjøp heller en bærbar flerbruksgrill og sett den på et trygt underlag som for eksempel sand. Du kan også oppsøke godkjente grill- eller bålplasser. Mange kommuner har satt opp offentlige griller som alle kan benytte seg av.

2.       Unngå bruk av engangsprodukter
Ta med tallerkener, bestikk, kopper m.m. hjemmefra i stedet for å kjøpe engangsprodukter. Forsøk også å begrense bruken av tennvæske og opptenningsbriketter.

3.       Respekter forbudet mot åpen ild i skog og mark
Fra 15. april til 15. september er det generelt forbud mot åpen ild i skog og utmark med unntak av godkjente bålplass. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

4.       Unngå å gjøre skade på friske trær
Hvis du skal grille på bål, kan du bruke tørre kvister du finner i skogen, men unngå å gjøre skade på friske trær. Husk også at verneområder og nasjonalparker har egne bestemmelser knyttet til sanking av ved, bruk av etablerte bålplasser, forbud mot åpen ild m.m.

5.       La grillen bli helt avkjølt etter bruk
Vær helt sikker på at grillen er kald før den pakkes ned. Ha med en stor flaske vann til slukking av grillen. Engangsgriller må være helt kalde før de kastes i en avfallsdunk eller tas med hjem.

6.       Ta med alt avfall hjem
Ta alltid med alt avfall og alle matrester hjem. Dette kan skade både dyr og miljø – og forsøpling er lite hyggelig for de som kommer etter. Plukk gjerne også opp annet avfall som er kommet på avveie. Bruk Hold Norge Rents sporløspose eller ta med noe annet å ha avfallet i.

•    Hos Yr kan du sjekke skogbrannfaren rundt om i landet.
•    Hos Skogens brannvoktere finner du tips til trygg bruk av ild i skogen.
•    Hos Lovdata finner du loven om generelt bålforbud.

Foto: Harald Undheim