I år er WAGGGS’ opplegg for tenkedagen for første gang oversatt til norsk og klart til bruk for gruppene. Det er internasjonalt utvalg i Norges speiderforbund som har oversatt opplegget fra WAGGGS. De har også gjort det tilgjenglig for KFUK-KFUM-grupper.

Det oversatte opplegget for tenkedagen finner du her.

Tenkedagsmerker og pin kan du kjøpe fra Speiderbutikken.

Temaet for årets tenkedag er Grow – altså det å vokse. Det handler både om personlig vekst for speiderne og om vekst i konkret forstand – det å la flere få oppleve den spennende bevegelsen vår. Opplegget går ut på å finne en gruppering i lokalsamfunnet som ikke er med i speideren, og invitere dem til å bli med på tenkedagsfeiringen. Denne grupperingen kan være alt fra en annen organisasjon, til en gjeng venner.

Dere får et fiks ferdig programopplegg med en rekke aktiviteter som går inn i en skattejakt for speiderne og de andre som er med på møtet. Sammen skal de finne kimene til endring – både for seg selv og samfunnet rundt seg. Gruppene står fritt til å organisere dette som de vil ut fra rammene i opplegget. Tenkedagen er 22. februar, men velg den dagen som passer best for dere, eller spre noe av det på et ekstra møte, hvis dere vil det.

Du kan lese mer om Tenkedagen og dens historie her.