KFUK-KFUM-speiderne ønsker å bli enda bedre på inkluderende speiding, gjennom å kartlegge muligheter og utfordringer for inkluderingsarbeidet i organisasjonen. 

Landsstyret oppretter derfor en arbeidsgruppe med oppstart årsskiftet 2021/22, som skal gjennomføre utredningen og anbefale aktuelle tiltak for landsstyret og kretsforum høsten 2022.

– Vi ønsker de som har fagkunnskap eller interesse innenfor emnet. En som brenner for etnisk mangfold, skeiv speiding eller funksjonshemming, sier Halvard Strømme Wersland som sitter i landsstyret.

Halvard har jobbet lenge med inkluderende speiding. – Nå som vi jobber med vekst, er det viktig å vokse i bredden. Vi ønsker ikke bare nye speidere, men vi ønsker nye og forskjellige speidere.

– Vi ønsker å bruke speiderarbeidet for å drive inkludering i hele samfunnet. Hvem er det i dag som ikke er så godt representert hos oss? De ønsker vi veldig velkommen og dette samfunnsansvaret ønsker vi å ta!

– Speiderarbeidet er det beste folk kan få og det er viktig at det er tilgjengelig for alle, avslutter han.

Les mer om det ledige vervet her