I 2022 blir det landsleir på Forsand i Sandnes kommune. Leirplassen ligger rett ved skolen og kulturhuset på Forsand, som ligger i Sandnes kommune i Rogaland.

Vil du være med i førerpatruljen (HK) til landsleiren i 2022?

Vi søker engasjerte rovere og ledere som ønsker å bidra til at alle våre speidere får fantastiske opplevelser på landsleir i 2022. I første omgang søker vi medlemmer til landsleirens førerpatrulje, også kjent som hovedkommiteen (HK) på tidligere landsleirer. Les mer og søk her.

 

 

 

 

 

 Landsstyret drøftet leirledelsens vurderinger, presentasjon av
resultater fra undersøkelse om leirtidspunkt, grunneiernes innspill og lederes tilbakemeldinger, samt
andre momenter som er vurdert i arbeidet med å velge tidspunkt for landsleiren i 2022. Landsstyret
ønsker en dialog med sjøspeiderne i Norge om muligheter for å unngå kollisjoner på leirtidspunkt i
fremtiden.
Vedtak: Etter en samlet vurdering av innspill til tidspunkt og leirledelsens anbefalinger vil landsleiren
holdes fra 2.-9. juli 2022.