Til vårsemesteret foreslår vi å ta semestermerkene Klissvåt for oppdagere og Vann for stifinnere. Formålet med semestermerkene er å gjøre det lettere å være leder, med ferdige semesterplaner og møteforslag for alle møtene. Semestermerkene finner dere på våre nettsider:
Semestermerker for oppdagere.
Semestermerker for stifinnere.  

Dere kan finne flere aktivitetsforslag og møteforslag i aktivitetsbanken. Her finner du hjelp til planlegging av møtene og det er viktig alle lederne i gruppen din kjenner til denne muligheten.