Beredskapstelefonnr: 91 51 66 12, kan benyttes i akutte tilfeller. Vi ønsker alle speidere og ledere en riktig god sommer!

Her kan du se Speiderbutikkens servicetider i sommer.