Er du speider som er mellom 14 og 18 år på jamboreetidspunktet (født mellom 26. juli 2002 og 31. desember 2006) kan du søke om å få plass i den norske kontingenten EJ2020.
Søknadsskjema finner du på min.speiding.no.

Pris: 12 500 kr. Dette inkluderer deltakeravgift, troppssamling, profilplagg og transport fra Oslo lufthavn (eller Torp) til leiren og tilbake fra leiren til Oslo lufthavn (eller Torp). Det er krav om egen reiseforsikring og personforsikring, samt HELFO-kort.
Søknadsfrist: Så raskt som mulig!

Betalingsfrister:
31.01.19:  1000,-  (når du har fått vite at du har fått tildelt plass i kontingenten)
01.06.19:  6500,-
01.10.19:  5000,-

Betalinger merkes med navn og EJ2020 og gjøres til kontonummer: 3000.16.88487