På representantskapsmøtet i juni 2015 ble det vedtatt å gå inn for to speiderlover, én for Norges speiderforbund og én for KFUK-KFUM-speiderne. Nå skal det fattes andregangsvedtak, som er nødvendig for at lovene skal trå i kraft.

Speiderloven er en del av Speidernes fellesorganisasjon (Spf) sine vedtekter, og derfor er det bare Spf-representantskapet som kan endre speiderloven. På representantskapsmøtet møter representanter fra begge forbundene med til sammen 10 stemmer hver. For å vedta endringer i speiderloven kreves det 2/3-flertall og vedtak på to påfølgende representantskapsmøter.

Førstegangsvedtak ble fattet på representantskapsmøtet i juni 2015. 16. april er det altså klart for å fatte andregangsvedtak. Hvis forslaget blir vedtatt, har vi to speiderlover i Norge etter representantskapsmøtet. Hvis forslaget ikke blir vedtatt, er det status quo, det vil si at den nåværende speiderlov fortsatt gjelder.

To ulike lover

Representantskapet fant i juni ut at det ikke var mulig å enes om én felles lov for de to forbundene. De vedtok derfor at det skal lages to alternative speiderlover, én for Norges speiderforbund og én for KFUK-KFUM-speiderne.

De to lovene er utformet slik:

Norges KFUK-KFUM-speidere:

1. En speider er åpen for Gud.

2. En speider er en god venn.

3. En speider kjenner og tar vare på naturen.

4. En speider er til å stole på.

5. En speider er nøysom.

6. En speider arbeider for fred.

7. En speider tar ansvar og viser vei.

 

Norges speiderforbund:

1. En speider søker sin tro og respekterer andres.

2. En speider kjenner ansvar for seg selv og andre.

3. En speider er hjelpsom og hensynsfull.

4. En speider er en god venn.

5. En speider er ærlig og pålitelig.

6. En speider kjenner naturen og verner om den.

7. En speider tenker og handler selvstendig og prøver å forstå andre.

8. En speider gjør sitt beste i motgang og vansker.

9. En speider er nøysom og prøver å klare seg selv.

10. En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker.

 

Landsstyret og Speiderstyret ble bedt om å konsultere eget forbund etter møtet i juni 2015. Gjennom gruppeledersamling i KFUK-KFUM-speiderne og KLKS i Norges speiderforbund, kom man fram til at de to forbundene ønsker hver sin speiderlov, innenfor Speidernes fellesorganisasjon. 16. april får vi se om forslaget om to speiderlover blir endelig vedtatt.

De to speiderlovene har blitt godkjent av WAGGGS og WOSM.

 

Les tidligere saker om speiderloven:

Førstegangsvedtak om speiderloven fattet (juni 2015)

Enige om forslag til ny speiderlov (juni 2015)

Speiderlovens skjebne avgjøres i juni (mai 2015)