Frist: 1. november 2019

Hva må du sende inn? 

  • En video der du holder en tale, alene eller sammen med andre. 
  • Signert godkjennelse av foresatte og taleren(e) om at videoen kan deles og distribueres. 

Aldersgrense: Du må være under 18 år, og heller ikke fylle 18 år i løpet av 2019. 

Hvor: Filmen og godkjennelse sendes til barnastale@nordicscreens.no. Er filen stor kan du bruke en fildelingstjeneste til å sende inn videoen.  

Hva er barnas tale? 

 

 

Samfunnsengasjement
I speideren er en av våre fem kjerneverdier samfunnsengasjement og vi har flere merker som går inn på ulike samfunnstemaer. 

Trenger du inspirasjon til hva du skal snakke om? Ta en titt på aktivitetsmerkene menneskerettigheter, grønn speiding, fred og verdensborger.