THOR ANDREAS MOE SLINNING, Landssjef
Åpent medlemskap. Legge til rette for at mennesker kan være seg selv. Lage trygge felleskap, hvor fokuset er på å gjøre hverandre gode. Nysgjerrighet, læring og utvikling. Ellers brenner jeg for jeg programutvikling og landsleir.

SIREN THERESE KLAUSEN, Viselandssjef
Av hjertesaker så betyr inkludering mye for meg! Speiding er en teamaktivitet og vi gjør hverandre gode! For meg betyr det også at vi må inkludere alle - uansett om det er kjønn, legning, tro, bakgrunn eller fysiske/psykiske utfordringer med i spill. Vi må tilpasse aktiviteten og gjøre det mulig å mestre for alle!

HALVARD STRØMME WERSLAND, Styremedlem
Jeg brenner for inkludering og mangfold, ungt lederskap og god ledertrening av speidere i alle aldre og mestring på tross av utfordringer. Det er viktig at arbeidet vårt fungerer optimalt, at inkluderingsarbeidet vårt fremmer genuin inkludering, at ledertreningen faktisk utdanner best mulig ledere og at alle opplever å mestre utfordringer. 

MARTA EWA RADWANSKA, Styremedlem
Samfunnsengasjement, personlig utvikling og brorskap er viktig for meg. Å være speider betyr for meg å være aktiv og modig og prøve mitt beste å endre verden til et bedre sted. B-Ps sine ord: “Medan du lever ditt liv på jorda, så prøv å gjera noko godt som kan vera att etter deg”, inspirerer meg mye. Jeg synes det er fantastisk og unikt at jeg er en del av verdens største familie av mennesker som deler mine verdier, og det gir meg trygghet og støtte.

JARL THORE LARSEN, Styremedlem
Jeg brenner for fornøyde speidere som får utvikle seg og oppleve mestring gjennom opplevelser, utfordringer og variert aktivitet skapt av engasjerte patruljeførere og ledere. At vi gjør ledergjerningen så lett som mulig gjennom veiledning, faglig påfyll fra vårt innholdsrike program og deling av gode ideer. 

MARIANNE NORLAND, Styremedlem
Jeg synes at samfunnsengasjementet speideren står for er enormt viktig. Hvilken betydning speideren har for mennesker som ikke bor i Norge eller Norden er også veldig interessant.

ALFRED MESTAD RØNNESTAD, Styremedlem
Jeg er glad i å bygge relasjoner med nye mennesker og prøver å komme med nye ideer og å se saker fra ulike sider. Jeg ønsker at flere skal få delta på kurs og arrangementer både nasjonalt og internasjonalt fordi det har en utrolig stor verdi for enkeltmenneske, men også for speidernes lokale gruppe. 

LINA MYRENE MYROLD, Styremedlem
Eg ynskjer å bidra til det flotte arbeidet KFUK-KFUM-speidarane har gjort for meg og mange andre. Mi hjartesak er at born og unge skal finne glede i å vere ute, at speidaren skal vere ein stad for alle. Fellesskap.

HANNAH ANDERSEN, Styremedlem/leder av rovernemnda
Ny roverleder, som gleder seg til å ta fatt på roverarbeidet.


Landssjef
Thor Andreas Moe Slinning (43)
Vestfold krets

 


Viselandssjef
Siren Therese Klausen (30)
Agder krets

 


Styremedlem
Halvard Strømme Wersland (22)
Rogaland krets

 


Styremedlem
Marta Ewa Radwanska (28)
Oslo krets

 


Styremedlem
Jarl Thore Larsen (45)
Agder krets

 


Styremedlem
Marianne Norland (30)
Rogaland krets

 


Styremedlem
Alfred Mestad Rønnestad (22)
Rogaland krets

 


Styremedlem
Lina Myrene Myrold (25)
Sunnmøre krets

 


Styremedlem/leder av rovernemnda
Hannah Andersen (21)
Romerike krets