Placeholder text

Hovedkomiteen til Futura er nesten komplett

Nå er det bare en plass igjen! Vil du lede intendanturetaten på landsleir?
Etter at Arnt Bjørkhaug fra Meland KFUK-KFUM-speidere nylig ble oppnevnt som etatsleder for teknisk mangler kun etatsleder for intendantur før hovekomiteen til landsleiren i 2018 er fulltallig.
 
Foreløpig er følgende etatsledere oppnevnt:
  • Anne Skoglund (Alta), etatsleder for forkynnelse
  • Roger Blindheim Horntvedt (Bugården), etatsleder for administrasjon
  • Thor Andreas Moe Slinning (Søndre Slagen), etatsleder for program
  • Ole Norland (Uburhedleren), etatsleder for HMS
  • Gøril Huse (Nordstrand), etatsleder for informasjon og markedsføring
  • Arnt Bjørkhaug (Meldal), etatslede for teknisk
Hovedkomiteen har det totale ansvaret for forberedelse, gjennomføring og etterarbeid av landsleir 2018, og ledes av landsleirsjef. Hovedkomiteen behandler saker knyttet til oppbygging av leirorganisasjonen, legger rammene for arbeidet og følger opp framdrift og økonomi. Hovedkomiteen blir oppnevnt av Landsstyret etter innstilling fra landsleirledelsen. Vi trenger fortsatt folk som kan tenke seg å lede landsleirarbeidet med:
  • Intendantur
Personer til hovedkomiteen vil ha ansvar for etater, med underkomiteer, og må være flinke til å engasjere, motivere og lede andre frivillige i arbeidet med landsleiren. Arbeidet med landsleir 2018 varer fra 2016 til høsten 2018. Det må regnes med en del møtevirksomhet i forbindelse med HK-møter, komitemøter og stabssamlinger. Landsleir 2018 arrangeres i Lånke i Stjørdal kommune. Meld din interesse snarest til landsleir@kmspeider.no
 
Speiderhilsen fra landsleirsjef Astrid Østensen
og viselandsleirsjef Alf Egil Aaberge
Publisert
Sist oppdatert
  • Del på:
  • Design og utvikling: CoreTrek AS