Landsleir for alle speiderne i Norge er et felles arrangement, og det er styret i Speidernes fellesorganisasjon (Spf) som oppnevner leirkomiteen. Det er et mål å få en leirkomité der begge forbund og hele landet er godt representert. Det er likevel en fordel at det er en del lokalt speiderengasjement der landsleiren blir plassert. 

Engasjert vertskommune

I tillegg til et engasjert speidermiljø, er det viktig at kommunen ønsker å bidra til at leiren kan gjennomføres rent teknisk, og at de ivrer for fantastiske opplevelser for leirens deltakere. Alle kommuner har derfor fått en invitasjon der vi beskriver våre forutsetninger, forventninger og også hva kommunen selv kan forvente å få gjennom arrangementet. Kommunene oppfordres til å søke om å få være vertskommune innen 3. juni.

Kretsens rolle

I jakten på leirområde trenger vi innspill fra dere. Har kretsen deres et egnet leirsted i nærområde og er det stemning for å landsleir i egen bakgård? Send oss gjerne tips til landsleir2025@speiding.no

Landsleir er et nasjonalt arrangement og det vil derfor ikke være kretsen eller en gruppe som får ansvar for lage landsleir. Det er likevel naturlig at mange fra kretsen engasjeres i planleggingen og gjennomføringen av leiren. I invitasjonen til kommunene forventer vi “Godt samarbeid med lokale speidergrupper og/eller speiderkrets som ønsker at landsleiren legges til deres område.” Vil dere ha leir i deres kommune eller i nærheten er det viktig at kretsen/søknadsgruppa går i dialog med kommunen så tidlig som mulig. 

Send oss forslag til leirsted!

Vi ønsker at forslag til leirsted sendes fra kretsene til landsleir2025@speiding.no innen 3. juni. Beskriv leirområdet, det lokale engasjementet og mulighetene for samarbeid med kommunen. Dere bør argumentere for hvorfor nettopp dette stedet er godt egnet for landsleir og hvilke muligheter dere ser for aktiviteter, opplevelser, natur og særegenheter. Jo mer informasjon vi får fra dere, desto bedre kan vi sette oss inn i hvordan en leir kan bli nettopp der. 

Ta gjerne kontakt for spørsmål i god tid. Vi kan også ha et nettmøte for større avklaringer dersom dere ønsker det. 

Tidsplan

  • Vi vil fortløpende vurdere det som kommer inn av forslag og etterspørre utfyllende informasjon dersom vi trenger det.
  • Etter 3. juni vil vi begynne å sammenligne forslagene som har kommet inn. 
  • Før sommeren vil vi gå i dialog med de mest aktuelle leirstedene og avtale befaring med krets/søkergruppe og potensiell vertskommune i løpet av uke 35-37. 
  • Vi vil samtidig invitere både dere og kommunen på omvisning en av dagene på Gnist i Forsand 2.-9. juli, med vekt på den tekniske tilretteleggingen. Dette gjør vi av to grunner: For kretsene/søkergruppen vil det være nyttig å se landsleir fra en arrangørs synsvinkel, og for kommunene kan det gi mer forståelse av hva en landsleir er og hva som kreves. 
  • Vårt mål er å bestemme leirsted i løpet av oktober og deretter lage en avtale med vertskommunen. 
  • Umiddelbart etter at stedet er valgt, vil vi søke leirsjef og viseleirsjef, som skal bygge opp sin leirkomite. Er det noen fra deres krets som passer i de rollene, kan dere tipse oss på landsleir2025@speiding.no. Det er ikke noe krav til at leirledelsen er rekruttert lokalt.

Lykke til

Lykke til med jakten på det perfekte stedet for tidenes første speiderlandsleir for alle speiderne i Norge! Vi håper å få mange spennende forslag i mailboksen utover våren.