Sommerleirer og sommeraktiviteter regnes ikke som arrangementer etter Covid-19-forskriften, og FHI har derfor laget egne råd og anbefalinger for sommerleire. Les mer om retningslinjer for sommerleir på LNU sine nettsider.

Fra og med i dag, 27. mai, gjennomfører regjeringen det andre trinnet i gjenåpningsplanen. Organisert speideraktivitet kan fortsette, og opptil 200 speidere kan samles utendørs på arrangement. Ved fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år kan 100 personer fra samme kommune samles innendørs. Les mer om de nasjonale retningslinjene og reglene i vår smittevernveileder.