Mangel på en åpenhetslov gjør at vi nå handler med bind for øynene. Vi har ikke muligheten til å se hvor og hvordan produktene vi kjøper er produsert. Derfor krever vi en åpenhetslov! Signer kampanjen til KFUK-KFUM Global nå. Åpenhetsloven er brillene vi trenger for å få innsikt i produksjonen av varene vi finner i butikken. 

Barnearbeid og farlige arbeidsplasser

Millioner av mennesker jobber på farlige arbeidsplasser for en lønn det ikke går an å leve av, for at du og jeg skal kunne kjøpe billigere og billigere klær i butikken. Mange steder er det umulig å organisere seg i fagforeninger, og barnearbeid er fremdeles svært utbredt.

I Norge er det ulovlig å bruke barnearbeid, men det er fortsatt lov å selge produkter som er laget av barn i andre land. 

Åpenhetslov

Dette ønsker vi og vår bistandsorganisasjon KFUK-KFUM Global å gjøre noe med. Vi mener at selskaper og selgere som opererer i det norske markedet skal ta ansvar for sine produkter og bli pålagt å oppgi informasjon om hvor, hvordan, og under hvilke forhold deres varer er produserte. Dette kan vi gjøre gjennom å jobbe for innføringen av en åpenhetslov i Norge. En åpenhetslov har tre viktige deler: 

  1. Kunnskapsplikt: Selskaper plikter å ha kunnskap om sine ansattes arbeidsforhold.
  2. Informasjonsplikt: Selskaper plikter å offentliggjøre informasjon om sine ansattes arbeidsforhold og hvordan de jobber for å forbedre dårlige arbeidsforhold.
  3. Informasjonsrett: Forbrukere har rett på svar på spørsmål om hvor, og under hvilke forhold en vare er produsert.

Les mer og signer kampanjen her.