Unge forandrer verden - Fra utenforskap til felleskap

KFUK-KFUM-bevegelsen har en felles interesse av å skape gode og åpne møteplasser for barn og unge, både i Norge og i våre partnerland. I søknadsprosessen har vi blitt enda bedre kjent med våre felles og unike prosjekter, og det har kommet veldig tydelig fram at unge har mange av de samme utfordringene uansett hvor i verden man bor. 

Kort oppsummert så vil vi:

Arbeidet med søknaden har vært utrolig lærerikt, og vi har gjennom dette bygget en enda mer solid plattform for vårt samarbeid innad i våre tre organisasjoner. Vi vet at vi konkurrerer med mange gode organisasjoner og prosjekter, men vi mener at vi har et veldig viktig oppdrag som vi håper hele Norge vil være med på å løse i 2023. Avgjørelsen om hvem som tildeles TV-aksjonen faller 9. juni. 

Du kan lese prosjektbeskrivelsen i sin helhet her.

Gjennom søknaden svarer vi på flere av FNs bærekraftsmål: