Sist oppdatert: 27. mai 2021.  
 

Fra 27. mai: Regjeringen starter neste trinn i gjenåpningen. I sommer kan dere samle inntil 200 personer på sommerleir!


Regjeringen gjennomfører det andre trinnet i gjenåpningsplanen fra 27. mai. Organisert speideraktivitet kan fortsette, og opptil 200 speidere kan samles utendørs på arrangement. Ved fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år kan 100 personer fra samme kommune samles innendørs. 

 • Hold minst en meter avstand til andre.
 • Dersom det er nødvendig med nærkontakt under aktiviteten, kan enmetersregelen fravikes. 
 • Vi anbefaler fortsatt at alle speideraktiviteter gjennomføres utendørs.
 • Sommerleirer og sommeraktiviteter regnes ikke som arrangementer etter Covid-19-forskriften. I sommer vil det være lov å samle inntil 200 deltakere til sommerleir. Deltakerne må fortsatt deles inn i mindre grupper på omtrent 20 personer som holder avstand til de andre gruppene. Les mer om sommerleir på LNU sine sider. 
 • Grupper fra små kommuner som ikke har andre speidergrupper i kommunen, kan reise til nabokommunen såfremt kommunene har samme smittenivå. Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.
  Dersom barn og unge er med i en speidergruppe i en annen kommune, kan de delta i aktivitetene så lenge smittesituasjonen tillater det.
 • Flere grupper kan samles på samme område dersom gruppene holdes adskilt og slik at de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene. 
 • For voksne personer over 20 år er det igjen lov med organisert fritidsaktivitet. Ved innendørs aktivitet skal det være i grupper på maks 20 personer med en meters avstand. Utendørs aktiviteter kan gjennomføres med inntil 30 personer med en meter avstand.

Organiserte speidermøter regnes som fritidsaktivitet, og ikke som et arrangement. Med arrangementer menes sammenkomster på offentlig sted. Ved arrangementer gjelder følgende regler: 

 • Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner kan gjennomføres. Det oppfordres til forsiktighet og planlegging av deltakelse på arrangementer slik at dere i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Ikke delta på arrangementer i en annen kommune dersom du bor i en kommune med forhøyet smittenivå. 
 • Utendørs arrangementer kan ha inntil 200 deltakere uten fastmonterte seter, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.
 • Innendørs arrangementer kan ha inntil 50 deltakere uten fastmonterte seter og 200 deltakere hvis alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Likevel kan fritidsaktiviteter for barn og unge opptil 20 år samle inntil 100 deltakere fra samme kommune uten fastmonterte seter.  

Mange kommuner har strengere retningslinjer. Husk å sjekke hvilke smittevernregler og -retningslinjer som gjelder i din kommune. 

En full oversikt over de nye regjeringstiltakene som trer i kraft 27.5.21 finner du her. Vi vil oppdatere veilederen når det kommer langvarige tiltak.


Oppdaterte råd for speideraktivieter 6. november 2020

 • Det er viktigere enn noen gang å følge med på lokale retningslinjer og restriksjoner. I lokale områder der det blir innført stans i breddeidrett for barn og unge under 20 år, fraråder vi fysisk speideraktivitet. I enkelte kommuner har de frarådet aktivitet for fritidsaktivitet innedørs, i de områdene kan speideraktivitet utendørs fortsatt gjennomføres. 
 • Husk at ingen speidergruppe er pålagt å ha mer aktivitet enn lederne mener det er ressurser til for å kunne overholde bestemmelsene for smittevern, eller som dere vurderer som forsvarlig. Digitale møter kan være et godt alternativ. Se forslag til digitalt møte her
 • Fra 200 til 50 personer på innendørs arrangement: Arrangementer i speidergruppa eller kretsen på offentlig sted innendørs eller utendørs, som f.eks. grøtfest på speiderhytta eller gruppeting i menighetshuset, har en grense på maksimalt 50 deltakere, såfremt smittevernet ivaretas og lokale bestemmelser tillater det. Ved arrangementer utendørs kan det være inntil 200 deltakere uten fastmonterte seter. 
 • Fritidsaktiviteter er viktig for barn og unge: Fritidsaktiviteter er viktige for barn og unges fysiske og psykiske helse. Koronavirus-utbruddet kan vare i lang tid. Det er derfor viktig at barn kan drive med fritidsaktiviteter under trygge og tydelige rammer slik at risikoen for smitte blir redusert.
 • Vi oppfordrer til å ha speidermøtene utendørs. 


Følgende råd gjelder fortsatt for speideraktiveteter

 • Speideraktivitet har fulgt retningslinjer for breddeidrett for barn og unge. Der anbefales det maksimalt 20 deltakere når man er i aktivitet.
 • De ukentlige speideraktivitetene skal foregå i små, faste grupper. 
 • Begrens nærkontakt i størst mulig grad, og hold én meter avstand til andre.
 • Vi oppfordrer til å ha møter og aktivitet utendørs. Det er større sannsynlighet for smitte innendørs og vi oppfordrer derfor sterkt til å ha møter utendørs. Vi anbefaler at man unngår å møtes i private hjem.
 • Personer med forkjølelsessymptomer og personer med andre luftveisinfeksjoner skal holde seg hjemme. Det gjelder også personer i karantene eller isolasjon.
 • Ha god hånd- og hostehygiene.
 • Bruk av munnbind er anbefalt om man ikke kan overholde én meter. FHI understreker at ved alle grader av smittepress er det viktigste tiltaket å legge til rette for å kunne opprettholde minst 1 meters avstand. Barn under 12 år anbefales ikke å bruke munnbind. Sjekk hva som gjelder for din kommune og les FHI sine lokale råd om munnbind her.


Følgende krav gjelder for arrangementer i gruppa eller kretsen

Organiserte aktiviteter som speidermøter regnes ikke som sosiale sammenhenger. Da kan flere møtes, så lenge smittevernregler som avstand følges. Dette betyr at organiserte, enkeltstående gruppe- og kretsarrangementer som samlinger, turer/leire, ledermøter, kurs o.l. med inntil 50 deltakere (200 utendørs) kan gjennomføres så lenge man kan oppfylle kravene ovenfor og anbefalingene fra helsemyndighetene (se lenken over). 

VIKTIG! Retningslinjene er basert på nasjonale retningslinjer og anbefalinger, og lokale forhold og bestemmelser kan i noen tilfeller innebære strengere restriksjoner enn dem som er beskrevet her. For eksempel kan det være pålegg om ikke å blande speidere som går på forskjellige skoler. Se lokale retningslinjer på kommunen sine sider eller ta kontakt med din kommune dersom du er i tvil.

Du finner startsiden for veilederen her.