Segalstad har drevet med radiospeiding siden begynnelsen av 1960-tallet, og har siden 1971 hatt formell nasjonal ledelse i dette fagfelt. Han ledet amatørradio fra Verdensjamboreen i Norge i 1975 og var redaktør og delforfatter av Håndbok i radiospeiding (1976). Segalstad sto for ukentlige morsetreningssendinger via amatørradio til radiospeidere i første halvdel av 1970-tallet. Han har også har vært nasjonal koordinator for JOTA-JOTI i to perioder: 1975-1978 og 2015 til nå. I Norges KFUM-speidere, og senere Norges KFUK-KFUM-Speidere har han ledet radiospeiding fra 1970 til nå. Han har stått for radiospeiding på en rekke landsleire, og drevet kringkastingsstasjonen "Dampradioen" på tre landsleire, blant annet første nærradio med tillatelse til å sende i stereo.

Vi gratulerer!