Sakspapirer

Du finner sakspapirene her. 5. mars ble sakspapirene sendt ut til kretser, valgte delegater på rovertinget og andre og 19. mars ble de siste sakspapirene ettersendt. Du kan lese hele informasjonsteksten fra utsending av sakspapirer her og ettersending av sakspapirer her

Digitalt landsting

I år holdes landsting digitalt i Google Meet og voteringer vil foregå i GoPlenum. Fordi møtet holdes digitalt må endringsforslag sendes innen 9. april i eget skjema. 

Vi vil gjøre vårt beste for et godt og spennende digitalt landsting, og vi håper at vi sammen skal få til gode diskusjoner og vedtak som bringer oss enda nærmere visjonen vår: ”Rundt våre leirbål er det plass til alle”.