Lær deg disse ordene på Swahili: 
Tuungane = la oss stå sammen
Tucheze = la oss danse
Tufurahi = la oss være glade
Tusherehekehe = la oss feire

Aktiviteten kan gjøres i mindre eller større grupper, alt etter ønske. Dere velger en eller flere frivillig som leser opp hvert ord på Swahili. Resten av gruppa gjentar. Det gjør ingenting hvis speiderne ikke klarer å lese ordet akkurat slik det står. Sammen oversetter dere ordet, og lager en bevegelse som representerer ordet.  De/den frivillige skal si ordene høyt i blandet rekkefølge. De andre i gruppa må prøve å gjøre rett bevegelse til rett ord. Videre har dere to muligheter: Dere kan spille med at de som gjør feil bevegelse går ut - til slutt vil dere stå igjen med en vinner. Den andre muligheten er at ingen går ut, og at dere kan spille helt til dere kan ordene. Avslutningsvis kan dere spørre om noen i gruppa kan noen andre språk, og hva ordene er på deres språk. 

Dere kan finne flere aktiviteter i heftet her

Denne aktiviteten gir rom for mye kreativitet!