Lørdag 4. september er alle invitert til å være med på å sove ute under den samme himmelen, men siden terskelen for å sove ute er høy for mange, er det et ønske og et mål om å ha flere tilrettelagte og åpne fellesarrangementer rundt om i Norge.

Dere kan nå søke om et tilskudd på 5000 kroner, som skal gå til å dekke kostander for å avholde et fellesarrangement under #nattinaturen lørdag 4. september. Arrangementet må være åpent og gratis for alle, og skal registreres i aktivitetskalenderen for Friluftslivets uke. Registrering av aktivitet i kalenderen gjør du her. Når du registrerer arrangementet blir du i tillegg med i trekningen av en pengepremie på kr 5000.

Søknadsfrist er søndag 22. august. Norsk Friluftsliv godkjenner søknader fortløpende, og det er førstemann-til-mølla-prinsippet som gjelder.

Les mer om Friluftslivets uke og hva du kan arrangere i gruppen din her.

Søknad må være kortfattede og inneholde:
– Informasjon om arrangør
– Stedet hvor fellesarrangementet skal avholdes
– Informasjon som trengs for utbetaling: Organisasjonsnavn, organisasjonsnummer, adresse, kontonummer og kontaktperson med telefonnummer.
Søknaden sendes til: peter@norskfriluftsliv.no.