Vedtaket i saken om fordeling av overskudd etter World Scout Jamboree i Japan i 2015 er fattet av styret i Speidernes fellesorganisasjon. Dermed er det Spf-styret som skal behandle denne saken på nytt. Dette skjer i Spfs styremøte den 19. mai. 

Speidernes fellesorganisasjon har ikke egen økonomi. Speiderstyret ber også Spf-styret om å diskutere prinsipper rundt fremtidig håndtering av overskudd, underskudd og sikkerhetsmargin i forbindelse med aktiviteter innen Spf. Les mer om Speiderstyrets vurdering her.

Speidernes fellesorganisasjon er en sammenslutning av de to selvstendige speiderforbundene i Norge, Norges speiderforbund og Norges KFUK-KFUM-speidere. Les mer om Spf her.