Assisterende generalsekretær Svein Olav Ekvik vil fungere i stillingen frem til prosess med rekruttering av ny generalsekretær er gjennomført. 

Landsstyret vil takke Furustøl for jobben hun har gjort og for gode resultater oppnådd under hennes ledelse. Vi vil spesielt fremheve medlemsvekst de to siste årene på nesten 7%, igangsetting og gjennomføring av fire store organisasjonsfornyelsesprosjekter, et solid økonomisk fundament, gjennomgående gode resultater på medarbeiderundersøkelser og stødig ledelse av et godt fungerende sekretariat. Furustøl har med dette sørget for å legge et godt grunnlag for videre positiv utvikling av KFUK-KFUM-speiderne de neste årene. Landsstyret ønsker Furustøl det aller beste videre og lykke til med nye utfordringer.