Søknadsfristen er satt til 1. juni og dette søknadsskjemaet må benyttes og fylles ut elektronisk, med angitte vedlegg. Ufullstendige eller for sent innleverte søknader vil ikke komme i betraktning.

Har du spørsmål knyttet til utfyllingen av søknaden kan søkere ta kontakt med Y's Men på e-post.

Tildeling skjer på regionskonferansen 12. august i Stavanger.

NB. Denne tildelingen omfatter bare de regionale/nasjonale prosjektene, ikke tildelinger som skjer fra en lokal Y's Men's klubb direkte til en enhet!

Informasjon om utvelgeskriterier

For kunne søke, må søker være registrert som en enhet i Brønnøysundregisteret og ha et demokratisk valgt styre. Dette året er søkerne begrenset til følgende:

  • Norges KFUK-KFUM: sentralt, krets og enhet
  • Norges KFUK-KFUM-speidere: sentralt, krets og gruppe
  • KFUK-KFUM Global
  • Y’s Men’s klubber i Norge

Prosjektene kan ha en varighet på inntil 3 år, men det må søkes om midler hvert år. Prosjekt som søker for 2. og 3. gang må legge ved dokumentasjon på at prosjektet er ”i rute”. Prosjektet må være lokalt forankret (den som søker skal styre pengebruken). I hovedsak blir prosjekter med en bred mot­­taksflate prioritert (prosjektet vil kunne komme mange tilgode).

Informasjon om Y's Men

Y’s Men International, Region Norge består av 48 klubber med ca 1.400 medlemmer over hele landet. Organisasjonen i Norge er en del av en verdensomspennende tjenesteorganisasjon med klubber i over 70 land og med ca 27.000 medlemmer. Region Norges oppgaver er blant annet:

  • Å støtte KFUK-KFUM, andre organisasjoner og menigheter i å formidler kristne verdier til barn og unge
  • Å utarbeide egne eller støtte andre prosjekter som fremmer sosial eller økonomisk likhet mellom mennesker

Region Norge har samarbeidsavtale med Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere.