2022 er Frivillighetens år, og Handelens Miljøfond ønsker derfor å gi en total støtte på en million kroner til frivillige som ønsker å bidra med lokale aktiviteter knyttet til forsøpling og ryddeaksjoner. Midlene blir nå tilgjengelige gjennom en støtteordning administrert av Hold Norge Rent. Det kan søkes om støtte til frivillige ryddeaksjoner både langs kysten og i innlandet, og til andre aktiviteter knyttet til spørsmål rundt plast og annen forsøpling. Støttebeløpet kan være fra kr. 5 000 og opp til kr. 75 000 per aktivitet.

Søknadsfrist

Du kan søke nå! fristen for å søke er onsdag 27. april. Mandag 9. mai åpner støtteordningen for en ny runde med søknader med frist onsdag 8. juni.

Forslag til aktiviteter

 • Arrangere en ryddeaksjon med speidergruppen. Støtten kan benyttes til å betale for plukkeutstyr, levering på renovasjonsstasjon, mat og drikke til deltakerne og lignende. 
 • Arranger en ryddeaksjon hvor dere inviterer lokalmiljøet til å delta. Speidergruppen kan fasilitere en større ryddeaksjon hvor det kjøpes inn plukkeutstyr, leies hengere for å kjøre avfall, tilbys mat og drikke for deltakerne og lignende. 
 • Ha et arrangement som handler om forsøpling knyttet til plast eller annen forsøpling. Dette kan for eksempel være en helg hvor dere jobber med klima- og miljømerkene sammen med speiderne, hvor dere reiser et sted for å drive med strandrydding eller oppsøker et lokalt sorteringsanlegg for å lære mer om hva som skjer med søppla vår. 

Hvordan søke?

Du sender inn en enkel søknad via søknadsskjemaet på nettsiden til Hold Norge Rent. Følg denne lenken for å finne søknadsskjemaet. I tillegg skal det lastes opp en enkelt budsjett for aktiviteten. Her finner du mal for et enkelt budsjett sammen med et eksempel.

Rapporteringskrav

Ved innvilget søknad plikter søker å overholde støtteordningens rapporteringskrav. Rapporteringsfristen er 31. oktober 2022.

 • Søkeren bekrefter at aktiviteten må være registrert i Hold Norge Rents digitale kalender.
 • Søkeren bekrefter at alle utgifter må kunne dokumenteres ved rapportering.
 • Søkeren bekrefter at rapporteringen skal skje via Hold Norge Rents elektroniske rapporteringsskjema innen 31. oktober 2022.
   

Dersom aktiviteten er knyttet til oppryddingsprosjekter, slik som en ryddeaksjon, vil det være tilleggskrav for gjennomføring og rapportering. Hvis det ikke søkes om støtte til opprydding, vennligst velg "Ikke relevant"

 • Søkeren bekrefter at tiltaket skal gjennomføres i henhold til gjeldende lovverk og må blant annet være i tråd med bestemmelser om vern og ferdselsforbud.
 • Søkeren bekrefter at tiltaket må legges opp slik at det i minst mulig grad skader plante- og dyreliv og miljøet.
 • Søkeren bekrefter at sikkerheten til alle som deltar må ivaretas på eget ansvar.
 • Søkeren bekrefter at antall kilo innsamlet avfall og antall frivillige som deltok må registreres i Rydde ved rapportering. 
   

Ønsker du hjelp med å skrive søknaden?

Ta kontakt med Forbundskontoret på birigitte@kmspeider.no