Forbundskontoret holder sommerstengt i uke 30 og 31 (23.7-5.8). I tillegg er vi leirstengt og eller forflyttet til landsleir i Stjørdal fra 27. juni til 8. juli. I disse periodene vil telefonen vil holde stengt.

Speidernes beredskapstelefon kan nåes på tlf. 09123. Generalssekretærs beredskapstelefon: 91 51 66 12, kan benyttes i akutte tilfeller.

Vi ønsker alle speidere og ledere en riktig god sommer!