Tekst: Krivil Kaasa                                    Foto: Oslofjord Convention Center

Fra fredag 17. til tirsdag 21. juni skal de norske speiderforbundene være vertskap for Europakonferansen 2016. Det gir norske speidere, rovere og ledere muligheter for internasjonale opplevelser på hjemmebane, mens delegater fra 40 land får en smakebit av norsk speiding.

Elise Irene Kjelling (21) er prosjektkoordinator for konferansen, og forklarer hva Europakonferansen er:

– Verdensspeiderorganisasjonene WAGGGS og WOSM er delt inn i regioner etter verdensdeler, hvor europaregionen har en konferanse som arrangeres hvert tredje år, det er altså Europakonferansen. Den kan sammenliknes litt med Lansting/Speiderting.

Planlegge arrangementer i Europa

Europakonferansen er egentlig tre konferanser på samme sted samtidig. WAGGGS og WOSM skal ha hver sin konferanse, og det skal også være en felles konferanse. Det vil bli et stort internasjonalt speiderfellesskap, siden det vil være omtrent 500 delegater som representerer hele 2,8 millioner speidere på konferansene. Vi skal være på Oslofjord Convention Center i Vestfold i fem dager.

Hva betyr det som skjer på Europakonferansen for speidingen i Norge?

– Alle norske gutter som er speidere er medlemmer i WOSM, og alle norske speiderjenter er medlem i WAGGGS, så det som skjer på Europakonferansen vil også påvirke speidingen i Norge. Delegatene skal jobbe med saker som har betydning for speiderarbeidet i Europa og godkjenne og planlegge fellesarrangementer som også norske speidere kan dra på.

Hvem deltar fra Norge?

– Speiderstyret og Landsstyret deltar, deriblant fire International Commissioners, som er speidernes "utenriksministere". Generalsekretærene fra både Norges speiderforbund og KFUK-KFUM-speiderne og fire ungdomsdelegater skal også være med.

Les mer om programmet for konferansen.

Vil vise fram norsk speiding

Skal norske speidere bidra ellers?

– Det er spennende at vi får være verter for en så stor og viktig konferanse, og det trengs mange frivillige. Som vertskap har vi blant annet ansvar for det sosiale programmet hver kveld. Vi skal samarbeide med lokale speidere om de ulike kveldene, og spesielt om «Norwegian Evening». Vi skal selvfølgelig vise fram norsk speiding så mye som mulig, og det er særlig denne kvelden vi kan servere norsk mat, ha god norsk leirbålsunderholdning og vise fram fine steder i Vestfold. Vi ønsker også at det skal være flere friluftslivsinnslag fordi norske speidere for det meste er ute i naturen.

Norsk kandidat

Det skal også velges nye medlemmer til de to regionale styrene som styrer det videre arbeidet i Europa. Eline Marie Grøholt har vært International Commissioner for WAGGGS, og er nå kandidat til Europakomiteen for WAGGGS:

– På konferansen skal vi diskutere hva som har skjedd siden forrige konferanse i 2013, og da må Europakomiteen rapportere på hvordan vi ligger an med å nå målene vi satte i Berlin i 2013. Vi skal også diskutere en ny «Triennial Plan»», altså en treårig strategi. Deretter er det valg til Europakomiteene. Det som blir særlig viktig av de tre er selvfølgelig Triennial Plan, for det er da vi bestemmer de neste milepælene og staker ut kursen for speidingen i Europa de kommende tre årene. Og for meg personlig blir selvfølgelig valget ekstra spennende, siden jeg er kandidat, sier hun.


Eline Marie Grøholt er kandidat til Europakomiteen for WAGGGS.Foto: KFUK-KFUM-speiderne. Foto: Endre Tveit Nordbrønd