St. Georg – et godt medmenneske?

I legenden om St. Georg kom den modige ridderen Georg til et ukjent land hvor folket var i stor fare og ble plaget av en grusom drage. Også i dag lever folk i land med stor nød, hvor drager herjer og de som bor der må ofre alt de har. Dragene har bare tatt en annen form.

Det er lett å dra paralleller mellom St. Georgs besøk i det ukjente landet og den grufulle situasjonen han møtte der, til verdensituasjonen i dag. Flyktningkrisen i Europa er større enn på lenge. Over hele verden er det mennesker som lever i frykt for krig, terror, sult og nød. Antallet mennesker på flukt fortsetter å øke. Krig, terror og elendighet er vår tids drager.

Speiderbevegelsens grunnlegger Robert Baden-Powell valgte St. Georg som speidernes skytshelgen. Legenden blir fortalt blant speidere over hele verden på St. Georgsdagen 23. april. I fortellingen bekjemper ridder Georg dragen og redder menneskene i landet. Det gode seiret over det onde.

Det er selvsagt ikke like enkelt å redde mennesker som det fremstilles i historien om St. Georg, men kanskje vi kan lære noe likevel? St. Georg hadde en sterk tro, en tro på at det gode kunne seire over det onde. Og han trosset fare for å forsvare de som var i nød. St. Georg drepte til slutt dragen. På hvilken måte kan vi speidere kjempe mot drager i dag?

Vi kan, på samme måte som St. Georg:

  • Stille opp for dem som er i nød og være tilstede.
  • Høre hvilke utfordringer mennesker har og tilby oss å hjelpe.
  • Se mennesker som trenger hjelp og inkludere dem.
  • Vi kan gi av det har vi har og dele. 

Mye av dette gjør vi speidere allerede. I høst stilte mange speidergrupper opp da flyktninger kom til Norge og trengte hjelp. Vi inkluderte dem i speiderarbeidet og tilbød lek og aktiviteter for barn på flukt. Flere flotte lokale tiltak ble gjennomført. Speiderbevegelsen i Norge har også store innsamlingsaksjoner hvor vi samler inn penger og bidrar med hjelp i ulike land i verden.

Gjennom å handle, være beredt til å kjempe for det gode og ved å være modige medmennesker kan vi seire over dragene i verden.

Ha en god St. Georgsdagsfeiring!

Med hilsen

Anders Østeby, landssjef, Norges KFUK-KFUM-speidere
May-Britt Roald, Speidersjef, Norges speiderforbund 


Aktiviteter

Her kan du lese mer om St. Georg og legenden.

St. Georgsmerket for oppdagere.

St. Georgsmerket stinnere

St. Georgsmerket vandrere

St. Georgsmerket rovere