Hvordan hører en historie om en ridder og en drage – en blanding av eventyr og middelalderhistorie – hjemme i vår tid?

Ridderne i middelalderen var krigere, ofte var de også rike. Ordet ridder stammer fra «ridende kriger», altså soldat på hesteryggen. De hadde hjelm og kappe, kanskje rustning, og en lang lanse, eller spyd, som våpen. Slike riddere er det knapt noen igjen av! Det var det heller ikke da speidingens grunnlegger, Robert Baden-Powell, valgte ridderhelten St. Georg til skytshelgen, eller forbilde, for speiderne. Det var nok ridderkodeksen Baden-Powell var mest opptatt av, nemlig hvordan en forventet at ridderne skulle oppføre seg. En ridder skulle for eksempel være modig og beskytte svake og fattige. I mange historier var ridderen helten som måtte kjempe farlige kamper, kanskje mot digre, ildsprutende drager, men som seiret til slutt.

En slik historie er legenden om den modige St. Georg som kjempet mot dragen og reddet prinsessen og et helt folk fra dragens flammer og klør. Den blir fortalt blant speidere over hele verden på St. Georgsdagen 23. april. St. Georg hadde en sterk tro, en tro på at det gode kunne seire over det onde, og han trosset farer for å forsvare dem som var i nød. St. Georg drepte til slutt dragen med sverdet sitt, mens han beskyttet seg med skjoldet.

Tror du den godeste Georg var redd? Det var han nok. Den som ikke er redd i møtet med en reell fare, tar ikke faren på alvor. Det er helt normalt og av og til helt nødvendig å kjenne seg redd. Er vi på vintertur i fjellet, og det plutselig blåser opp til storm, kan vi kanskje kjenne oss redde – i alle fall skjønner vi at det kan bli farlig. Men hvis vi vet hva vi skal gjøre, og kjenner oss ganske trygge på at vi skal klare oss fint fordi vi er godt forberedt, er det mye enklere å takle en slik utfordring. Vi har den utrustningen som skal til – vi er beredt.

Vanskeligheter og utfordringer møter vi i hverdagen også, ofte hver dag, men mange av dem er så små at vi ikke tenker over det – vi er vant til dem og vet hvordan vi skal løse dem. Men av og til står vi overfor større utfordringer, vi kan godt kalle dem drager, og noen ganger kan vi bli usikre eller redde også. Skal vi stikke av, eller slåss? Skal vi gjemme oss og håpe at noen andre er modigere, at en annen tør å slåss mot «dragen»?

Det er dessverre en del mennesker som etter beste evne prøver å skremme andre for å oppnå makt. Noen av dem, for eksempel politikere i flere land, er det mange som lytter til. Resultatet kan fort bli at vi går rundt og er redde, ofte uten god grunn. Det gjør ikke verden til et bedre og tryggere sted, heller det motsatte!

Speiderloven er på et vis vår ridderkodeks. Den minner oss blant annet om at vi skal gjøre vårt beste for å være en god venn, for å være hjelpsom, til å stole på, for å arbeide for fred mellom mennesker, og for å kjenne ansvar for oss selv og for andre.

Vær en ridder som St. Georg – ha mot til å si fra når noen blir dårlig behandlet. Møt andre mennesker med et åpent sinn. Finn ut hva du mener om en sak, og vis hva du står for. Da har du et slags skjold og et sverd mot fordommer, hat og diskriminering. Gjør ditt beste, slik at verden blir et bedre sted.

God St. Georgsdag!

Gunvor Meling, Landssjef, Norges KFUK-KFUM-speidere                                                                     

May-Britt Roald, Speidersjef, Norges speiderforbund

​Foto: Nils Agnar Eldholm/ Biskopshavn KFUK-KFUM-speidere