Å ha gode relasjoner og kjenne seg knyttet til andre mennesker, er noe av det som bidrar mest til at vi har et godt liv. Men også det å kjenne seg knyttet til Gud, et sted, til en arbeidsplass eller skole, eller til speidere i andre land, og som du ikke en gang kjenner, er betydningsfullt og gjør deg til den du er.

Tenkedagen 22. februar, World Thinking Day, er en dag hvor vi tenker på speidere i andre land og på hva vi kan gjøre for å hjelpe dem som ikke har det like godt som oss i Norge. Det er WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts), den internasjonale organisasjonen som alle jenter som er speidere er medlemmer av, som velger ut temaet for tenkedagen hvert år. Men dagen er like viktig for gutter som for jenter!

I år er temaet «Connect», å knytte sammen, skape kontakt, bygge relasjoner. WAGGGS har laget en aktivitetspakke som hjelper dere med å utforske og feire viktige relasjoner som gjør livet bedre. Det kan være kontakt med menneskene som er nærmest oss i hverdagen, bekjente på skolen eller speidervenner på den andre siden av kloden. 

Vi kan føle at vi er knyttet til noen når vi møter dem ansikt til ansikt, men også når vi kommuniserer med dem digitalt. Med sosiale medier, e-post og tjenester som Skype, kan vi være sterkt knyttet til noen og dele mange opplevelser med dem, selv om de er langt borte i andre land. På samme måte kan man føle tilknytning til Gud og skaperverket gjennom bønn, sang, i naturen eller i fellesskap med andre. 

Bruk Tenkedagen til å tenke over hvilke bånd du har knyttet til andre mennesker, og ha øynene åpne for å se om det er noen flere du kan knytte bånd til. Å oppleve fellesskap med andre mennesker er noe av det mest verdifulle vi har i livet, og noe som bidrar til å gjøre verden til et bedre sted.

Ikke alle har mange de føler seg knyttet til. Som speider kan du gjøre en ekstra innsats for å bli kjent med nye mennesker og knytte verdifulle bånd mellom deg og dem. Det vil skape glede og mening i både deres og ditt liv.

Pengene som samles inn gjennom Tenkedagsfondet går til WAGGGS sitt arbeid med å gi støtte og muligheter til jentespeidere over hele verden, gi dem muligheten til å drive prosjekter og kampanjer, delte på ulike treningsprogrammer og mye mer.

Mottoet for Tenkedagsfondet er «A penny for your thoughts» – «En krone for dine tanker». Å samle inn penger til Tenkedagsfondet er å gi et bidrag til speideres arbeid for en bedre verden.

Ha en god tenkedag!

Anders Østeby
Landssjef