Professor i idéhistorie ved Universitetet i Oslo, Jan-Erik Ebbestad Hansen anmeldte sin professorkollega Espen Schaannings bok «Barneridderne» i Aftenposten 31. januar. Boken handler om den norske speiderbevegelsen og Robert Baden-Powell. Schaanning hevder at speiderbevegelsen indirekte skapte grobunn for en fascistisk tenkemåte. Han peker også på at flere ledende NS-folk hadde sin bakgrunn i speideren.

Her er tilsvaret fra generalsekretær i KFUK-KFUM-speiderne, Heidi Furustøl og generalsekretær i NSF, Jens Morsø:

Speiderbevegelsen anno 2016

I Aftenposten den 31.01.16 har professor Jan-Erik Ebbestad Hansens en ukritisk anmeldelse av sin kollega Espen Schaanings bok om Baden-Powell og den norske speiderbevegelsen som «indirekte skapte grobunn for en fascistisk tenkemåte». Vi i dagens speiderbevegelse hilser all forskning og interesse om speiderbevegelsen velkommen, men vi setter også krav til forskningsmessig redelighet og kvalitet.

Demokratisk bevegelse
Vi har sagt det før men vi må tydeligvis gjenta: Speiderbevegelsen var ikke og er ikke en fascistisk bevegelse. Speiderbevegelsen har heller ikke skapt en fascistisk tenkemåte. Fascismen kjennetegnes spesielt av voldsforherligelse, nasjonen og diktaturet (jamfør Store norske leksikon).

Speiderbevegelsen har aldri forherliget eller oppfordret til voldsbruk. Speiderne inngår heller ikke i et bestemt nasjonalt skjebnefellesskap til kamp mot andre nasjoner, men er tvert om en del av en verdensomspennende fredsbevegelse som en rekke ganger har blitt nominert til Nobels fredspris, deriblant Baden-Powell i 1939.

Mye kan sies om Baden-Powell, han var både militær og tilhenger av datidens strenge oppdragelsesideal, men noen diktator var han ikke. Speiderbevegelsen var og er en grunnleggende demokratisk organisasjon med patruljesystemet hvor barn lærer selvstendig tenkning og demokratisk lederskap.

Speidere i både NS og motstandsbevegelsen
Hvorfor ettergår ikke Hansen Schaanings bruk av fascisme-begrepet? Og hvorfor godtar Hansen Schaanings premiss om at han har skrevet en bok om speiderbevegelsen, når halvparten av bevegelsen er utelatt og kun fokus på Norges speiderguttforbund? Når attpåtil Hansen sauser det til med å skrive Norges speiderforbund, som opprettet i 1973, lurer vi på hvor Hansens presisjonsnivå ligger.
Det samme kan sies når Hansen skriver at Schaaning «får også tydelig frem at flere ledende NS-folk hadde sin bakgrunn i speideren». Ja, det er riktig at 21 av totalt 113 ledere i Ungdomsfylkingen til Nasjonal Samling hadde speiderbakgrunn, men det er ikke påvist at det var noen korrelasjon – altså årsakssammenheng mellom variablene speider og NS-medlem. Når vi i tillegg vet at flere motstandsfolk var speidere, for eksempel tungtvannsabotørene, blir det enda tydeligere at årsaken ikke ligger i speiding.

Hvorfor noen valgte den gale mens andre valgte den rette side under krigen har vært gjenstand for utallige forskningsprosjekter. Schaanings bok gir ingen innsikt i den problemstillingen.
Schaanings utfordring er at han argumenter med den kvantitative metode mens hele boken vektlegger diskursanalysen. Denne uheldige bruken av vekslende forskningsmetode blir heller ikke problematisert av professor Hansen, i nettopp idéhistorie.

Forskjell på fortid og nåtid
Sist men ikke minst ser ikke Hansen ut til å skille mellom fortid og nåtid. Dette blir ytterligere forsterket ved illustrasjonsfotoet som viser landsleiren til Norges speiderforbund i 2001. Ser vi nøyere på bildet, er det ikke disiplin og lydighet som virker mest framtredende. Det viser to gutter som tar livet med ro på leir i sommerferien. Speiderskjorte og -skjerf er på plass, men stilen er heller avslappet. Og her er vi i kjernen. Hansen skriver ingenting om den historiske konteksten speiderbevegelsen oppstår i. I mellomkrigstiden var speiderbevegelsen som andre barne- og ungdomsorganisasjoner preget av den tids oppdragelsesideal med lydighet og disiplin. Slik er det ikke i dag.

Men akkurat som for 100 år siden, så tilbyr vi barn og unge voksenfrie arenaer, hvor de lærer å ta ansvar for seg selv og andre, bli selvstendige og samfunnsengasjerte mennesker. Det er slike idealer speiderbevegelsen anno 2016 kjemper for.

Heidi Furustøl, Norges KFUK-KFUM-speidere
Jens Morsø, Norges speiderforbund

Les hele anmeldelsen her: Ren i tanker, ord og gjerning
En kortere versjon av tilsvaret står på trykk i Aftenposten fredag 5. februar, på side 42 i del to.