Trygge veivalg
Om vinteren er det ekstra viktig å tenke igjennom hvilken rute man velger. Hvert år dør i gjennomsnitt tre mennesker i snøskred, og omtrent like mange omkommer etter å ha gått gjennom isen. Det er alt for mange. Risikoen kan relativt enkelt unngås ved å gjøre trygge veivalg. Før man legger ut på tur er det derfor viktig å undersøke lokale is- og snøforhold. På www.varsom.no kan du sjekke offisielle snøskredvarsler og isvarsler så du får en generell vurdering av risikoen i området turen går i.

Is
Isen må være minst 4 cm tykk for å være trygg for en person. Istykkelsen kan variere mye i et vann, og man bør være spesielt varsom ved inn- og utløp, langs land og ved sund og smale partier. På grunn av dette er det vanlige å tillate ferdsel for folk flest når isen er 13 cm tykk. Hvis du er usikker på om isen er trygg bør du legge ruten utenom, eller ta deg tid til å undersøke isens tykkelse. Ha livlina lett tilgjengelig når dere krysser større vann, og vær oppmerksom på at regulerte vann alltid er usikre!

Snøskred
Skredfaren påvirkes av tre faktorer: terrengets helning, været og snøen. De fleste skred går i terreng som har en helning på 30 til 55 grader, men man kan utløse skred i helninger helt ned til 20 grader. Sterk vind, temperaturøkning eller raske væromslag øker også faren for skred. Snøens egenskaper påvirker også skredfaren, spesielt når det er mye nysnø eller lagdelt snø med finkornede lag. Speiderhåndboka anbefaler følgende retningslinjer for å gjøre trygge veivalg når det er skredfare:

• Unngå terreng som er brattere enn 30 grader.
• Følg rygg, vær trygg! Snøen blåser bort fra ryggene. Steiner og bergknauser stikker opfte opp av snøen der vinden har blåst den bort.
• Unngå den siden av dalfører som ligger i le, og hvor snøen henger utover.
• Unngå å ferdes i trange dalbunner, hvor man ikke kan komme unna hvis det går et skred.
• Hold god avstand fra fjellfoten. Et skred kan skli opptil tre ganger så langt ut i terrenget som høyden på skråningen.
• Det at noen andre har gått i samme område før er ikke en garanti for at det går bra en gang til. Husk å ta hensyn til disse retningslinjene også når dere velger overnattingssted!

Førstehjelp på vinteren
Det er viktig å kunne behandle lette skader, samt å kunne kjenne igjen symptomer på mer alvorlige skader slik at en kontakter 1-1-3 i tide. Du kan lese mer om førstehjelp i ressursheftet «Førstehjelp på 1-2-3». Heftet og tilhørende plansjer i A4-format kan lastes ned fra kmspeider.no/forstehjelp123. Førstehjelp på 1-2-3 er et godt oppslagsverk på førstehjelp for alle speidere enten du er vandrer, leder, rover eller voksen speider. Innholdet kan brukes som førstehjelpsveiledninger og er nyttig å ha i patruljekassa og gruppas førstehjelpsett. Aktivitetene i heftet oppfyller merkekravene til vandrermerkene Førstehjelp og Førstehjelp vinter. Førstehjelp er et bredt tema og i aktivitetsbanken på nettsiden til KFUK-KFUM-speiderne finner du mer informasjon og råd som du kan bruke i speiderarbeidet ditt.

Tekst: Geir Storli Jensen
Foto: Mats Randgaard

Les mer om snøskred her.