Under WAGGGS verdenskonferanse i India i 2017 ble det vedtatt at verdensstyret skulle undersøke hvorfor ikke flere unge kvinner inntar lederstillinger. Young Women Research Team (YWRT) ble derfor opprettet for å organisere en undersøkelse og komme med forslag til endringer.

Alle kvinnelige KFUK-KFUM-speidere er medlemmer i WAGGGS, og vi oppfordrer derfor medlemmer til å delta i undersøkelsen. 

Undersøkelsen er på engelsk og er rettet mot ledere og unge mellom 18 og 30 år. 

Gjerne oppmuntre andre meldemmer til å delta, og bruk #moregirlsinpower eller #wagggs på sosiale medier.

Klikk her for undersøkelsen for ledere.
Klikk her for undersøkelsen for unge mellom 18 og 30 år.

Din deltakelse i undersøkelsen vil bidra til en rapport med forslag om tiltak for å redusere barrierene som unge kvinner møter på veien mot lederstillinger. Resultatene vil bli presentert under neste verdenskonferanse.

For mer informasjon om arbeidet til WAGGGS sjekk ut deres nettside her