Etter alle forbundsarrangementer sender vi alltid ut en deltakerevaluering slik at vi kan forbedre arrangementene og kursene våre. Det er mange som gir gode og nyttige tilbakemeldinger.

Nytt av året er at vi også har bedt om å få sitater til bruk i markedsføringen - er man fornøyd så vil vi gjerne dele det med andre slik at flere kan få gode speideropplevelser.

Som et ekstra trekkplaster trekker vi hvert halvår en vinner av gavekort. Den første vinneren er Emil fra Romerike som i våres deltok på KILT (Kurs I LeirTeknikk).

Han hadde følgende å si:

Bra organisert med ferdig oppsatte grupper og flinke folk i staben.  Lagt opp slik at det var lett å bli kjent med nye og andre speidere. Gode instruktører og passe fordeling mellom  kurs og "fritid"   Kommer hjem til gruppa med større selvtillit og forståelse for leirbygging. 

Neste trekning er 1. mai.

PS:
Fikk du lyst til å dra på KILT nå? Det er ny mulighet i mai neste år. Les mer på arrangementssiden.