Det er også laget et spørreskjema for å samle innspill, og det er ønskelig at skjemaet fylles ut innen 17. desember. Vennligst les hele e-posten nøye før dere svarer.

Speidernes fellesorganisasjon har besluttet å planlegge for et desentralisert NM i speiding neste år av hensyn til koronasituasjonen. Målet er lokal aktivitet gjennom et arrangement og et konsept som flest mulig kretser kan slutte seg til.

En desentralisert gjennomføring betyr at det ikke vil være mulig å samle alle deltakerpatruljene på samme sted. Det er ønskelig at konkurransene i kretsene på en eller annen måte inngår som en del av det desentraliserte arrangementet. Les mer om dette lengre ned.

Mange kretser er i gang med å planlegge neste års kretskonkurranser og trenger derfor informasjon om NM i 2021. Prosjektgruppa vil gi mer informasjon om rammene for neste års NM fortest mulig. For å sikre et godt beslutningsgrunnlag, trenger prosjektgruppa innspill fra kretsene. 

VIDEOMØTE MED KRETSENE 17. DESEMBER

Tidspunkt: Torsdag 17. desember kl. 20. 

Du kan enkelt bli med i møtet ved å klikke på denne lenken: meet.google.com/dzd-aoyj-ifx.

Deltar du via mobil eller nettbrett må du laste ned Google Meet-appen og logge på en Google-/Gmail-konto. Med PC trenger du kun å gå inn på lenken. 

DETTE TRENGER PROSJEKTGRUPPA INNSPILL TIL 

 • Hva er motivasjonen for å arrangere en konkurranse i egen krets i 2021?
 • Hvor viktig er det å kunne kåre en vinner av NM 2021?
 • Ønsker dere en fastsatt helg eller mulighet til å velge mellom flere helger?
 • Hvilke helger passer best for dere?
 • Hvilken støtte trenger dere?


Prosjektgruppa har allerede gjort noen vurderinger av muligheter og utfordringer, og skissert tre alternative gjennomføringsmåter. Vi ønsker at kretsene kommer med tilbakemeldinger om dem: 

 • Felles NM-helg (11.-13. juni) med lokal bedømming:
  Felles NM-helg på et bestemt tidspunkt hvor kretsene gjennomfører lokale konkurranser basert på et felles oppgavesett og nasjonale bedømmingskriterier. Lokal bedømming kan kvalitetssikres gjennom for eksempel opplæring av dommere, dommerutveksling med mer. Målet er å kunne kåre en nasjonal vinner. Kretsene som ønsker det, kan ha en egen kvalifisering i forkant, som kan gjennomføres på den måten som passer best med tanke på situasjonen i kretsen.
 • Kvalifisering i kretser til en nasjonal superfinale: 
  Valgfritt tidspunkt og organisering av kretskvalifisering av en eller flere patruljer til en nasjonal superfinale. Superfinalen vil også gjennomføres lokalt på et gitt tidspunkt i juni. Kvalifiseringen i kretsene gjøres basert på felles, nasjonale oppgaver, eventuelt i kombinasjon med egne oppgaver. Kretsen må bruke minst to av de nasjonale oppgavene. Superfinalen består av en hemmelig oppgave (ca 5 timer) som skal gjennomføres lokalt (enten i egen gruppe eller i kretsen) og dokumenteres gjennom bilder, video med mer. Det vil altså ikke være nødvendig med noe organisering i kretsen i forbindelse med superfinalen, men kretsene som ønsker det, kan gjøre noe mer ut av den. Det blir lagt opp til sentral bedømming av deltakerne i superfinalen, og det vil kåres en vinner.
 • Kretskonkurranser med testing av det nye programkonseptet: 
  Helt fritt med tanke på tidspunkt og rammer, men kretsene vil få en mulighet til å ta i bruk en nasjonal oppgavepakke. Målet med denne modellen er å skape aktivitet i kretsene og gi dem mulighet til å bli kjent med det nye programkonseptet. Hvem som helst kan delta, også enkeltstående grupper. Det blir ikke mulig å kåre en vinner, men det kan settes sammen en topp ti-resultatliste.

 

HVA BETYR DET FOR KRETSER Å VÆRE MED PÅ ET DESENTRALISERT NM?

Det er ønskelig at alle kretsene arrangerer en eller annen form for kretskonkurranse i 2021, uavhengig av modellen som blir valgt for NM. Kretsene får tilsendt en oppgavepakke som utarbeides av en nasjonal prosjektgruppe. Oppgavepakken blir basert på det nye programkonseptet som ble utarbeidet i 2020 av prosjektgruppa for evaluering av NM i speiding. Oppgavepakken vil bestå av konkrete oppgavebeskrivelser, bedømmingskriterier og veiledninger for arrangør (kretser/regioner). Gjennom oppgavepakken kan kretsene bli kjent med det nye programkonseptet, og kan gi tilbakemeldinger på det.

For kretsene som ønsker å delta i et desentralisert NM, gjelder i tillegg følgende:

 • Uavhengig av valgt gjennomføringsform, forventer vi at arrangementene i kretsene vil kunne gjennomføres i tilnærmet samme størrelsesorden som en vanlig kretskonkurranse. Kretsene må derfor legge opp til ganske lik organisering og ha nok ressurspersoner til å kunne gjennomføre konkurransen på en god måte. 
 • Avhengig av valgt gjennomføringsform, er det sannsynlig at kretsene må stå for hele eller deler av bedømmingen selv, basert på fastsatte kriterier. For å sikre mest mulig rettferdig bedømming, er det mulig å se for seg opplæring av dommere, dommerutveksling med mer.
 • Vi tilbyr et NM-merke og eventuelt diplom (litt avhengig av modellen vi velger).
 • Vi ønsker en tilbakemelding på det nye programkonseptet i etterkant av NM 2021. Vi kommer til å legger det opp slik at dere kan gi tilbakemelding på en enkel og strukturert måte.
 • Prosjektgruppa for NM i speiding 2021 vil bistå med veiledning av kretsene i forbindelse med den lokale gjennomføringen. 
 • Det blir mulig å få økonomisk støtte til gjennomføringen (detaljer kommer senere).