Norgesmesterskapet i speiding holdes fortrinnsvis tredje helg i juni, og Speidernes fellesorganisasjon søker arrangør for arrangementet i 2021. Kretser og/eller grupperinger fra begge forbund – f.eks. 3-4 større speidergrupper eller nettverk – oppfordres til å søke. Det forutsettes at arrangørstaben settes sammen av ressurser fra begge forbund

Motiverende og engasjerende

NM i speiding skal være motiverende, engasjerende og inspirere patruljene til mest mulig speiderfaglig kompetanse, og arrangementet skal synliggjøre norsk speiding. Arrangementet skal: 

  • Bidra til å oppnå formålene til Norges KFUK-KFUM-speidere og Norges speiderforbund. 
  • Bidra til vennskap mellom patruljer og mellom ledere på tvers av forbund og geografi. 
  • Gi opplevelser som motiverer til videre innsats i speideren. 
  • Gi deltakende patruljer utfordringer i speiderkompetanse på en slik måte at det kan kåres en norgesmester i speiding. 

Rammen for arrangementet og aktivitetene mellom konkurransene anses som like viktig som oppgavene og selve konkurransen. Arrangementet skal være attraktivt for alle deltakende patruljer. Selve norgesmesterskapet følger et nærmere spesifisert reglement der øvelser og poenggivning er beskrevet. En prosjektgruppe jobber med et nytt NM i speiding - konsept og det forutsettes at arrangør samarbeider med de/dem om å teste ut endringer i reglementet. I mandatetet for NM i speiding 2020 finner dere mer informasjon om krav til gjennomføring av arrangementet. Det gjøres oppmerksom på at mandatet er for 2020 og det kan forekomme endringer på 2021 mandatet. Se også www.nmispeiding.no for mer informasjon, eller ta kontakt med sekretariatet på nsf@speiding.no / tlf. 22 99 22 30 om du har spørsmål.

Søknadsfrist: 15. august 2020
Frist for å sende inn søknad er 15. august 2020, og sendes til: nsf@speiding.no.