Et av forbundets fokusområder er å utvikle unge ledere, og de aller fleste som har vært stab tidligere ønsker å gjøre det igjen, nettopp fordi de har fått mange gode erfaringer samtidig som det er veldig gøy. Dette er en gylden mulighet for å utfordre deg selv og vi ønsker å sette kursstaben sammen av både godt erfarne, litt erfarne og helt ferske stabsmedlemmer, så her er det bare å melde interesse!

Alle kurs har en kursmanual med nyttig informasjon om arrangementet slik som program, innhold, økter og erfaringer gjort fra tidligere kurs. Kursleder samarbeider med kontaktperson på forbundskontoret som hjelper til med mange praktiske oppgaver på forhånd som å sende ut informasjon, bestille mat, pakke utstyr osv. Staben har ansvar for planlegging i forkant av arrangementet og må være med på selve gjennomføringen. Vi arrangerer kursholderkurs 27.-29.januar 2017 som vi ønsker at flere av de som skal være kursledere i 2017 skal dra på. Staben får vanligvis dekket utgifter ifm. planlegging, selve kurset og reisen hvis ikke annet står spesifisert.

Patruljeførerting 10.-12.mars, Nordtangen

Dette kurset samler patruljeførere fra hele Norge for å diskutere saker og velge fire representanter til landsting som er noen uker senere. Kurset trenger stabsmedlemmer som er opptatt av demokratiopplæring, vet litt om forretningsorden, opptatt av det som skjer i organisasjonen vår, nettverksbygging og å inspirere patruljeførerne til videre arbeid. Kurset har nå kursleder, men vi trenger fortsatt 3-4 i øvrig stab.

Vinter-Roland 7.-12.april, Utsikten i Odda

Er et patruljeførerkurs med fokus på vinterfriluftsliv/speiding. På dette kurset bør du være over 18 år for å være med som stab. Vi har kursleder men det trengs opptil sju stabsmedlemmer. Som stabsmedlem kan du få ansvar for økter innen bekledning, proviant, overnattingsformer, utstyr, skred, orientering, kokeapparat og skismøring. Så det er viktig at du har noe kompetanse på friluftsliv i vinterfjellet. Det trengs også noen til å ha ansvar for innkjøp, matlaging, kveldssamlinger og haiken.

Ekspedisjon vinter 8.-12.april, Seljestad

Dette kurset bygger videre på det deltakeren lærer på Vinter-Roland. Det er et stort fokus på friluftsliv på vinterfjellet og deltakerne bor i telt. Her søker vi ét stabsmedlem da vi allerede har kursleder og to stabsmedlemmer. Vi ønsker noen med erfaring innenfor patruljeveiledning og interesse for temaer som er listet opp under Vinter-Roland.

Kurs i leirtekninkk (KILT) 2.-5.juni, Nordtangen

Dette kurset går over pinsehelga og tar for seg forberedelse til leir. Dette er et populært kurs med mange deltakere som vil lære om leirbygging, hygiene, inspeksjon, matlaging og diverse andre aktiviteter. Kurset har nå én kursleder, men vi trenger flere stabsmedlemmer med varierende leirerfaring og veilederkompetanse.

Norsk Roland 129 24.juni-1.juli, Horve 2, Sandnes og Norsk Roland 130, 5.-12.aug, Nordtangen

Norsk Roland er vårt beste patruljeførerkurs som foregår over en uke med tettpakket program. Kurset gir deltakerne godt grunnlag for å lede en patrulje på møter og turer og trenger derfor en stab som har mye erfaring med dette og som helst har deltatt på Norsk Roland selv. Følgende temaer blir gjennomgått på Roland: Kristen tro, patruljearbeid, leir, førstehjelp, orientering, pionering og internasjonal speiding. Det vil bli arrangert en stabssamling 22.-23.april som det forventes at du deltar på. Dagskurs Førstehjelp Speider er en del av denne stabssamlingen. Vi har kursleder for kurs 129, men mangler fortsatt noen for kurs 130 og vi trenger også flere instruktører. Kursleder må ha vært instruktør tidligere og bør ha erfaring som vandrerleder, og instruktørene bør ha noe erfaring som veiledere tidligere.

Eventyr utland: Leir, 22.-30.juli, Danmark

Det er første gang vi arrangerer denne typen Eventyr utland. Vi tenker en typisk Jamboree-tropp med plass til 36 speidere, tre troppsassistenter og én troppsleder som skal reise på leir til Danmark. Til nå har vi to troppsassistenter, men mangler én troppssassistent og én troppsleder. Det skal også arrangeres en troppssamling i forkant. Staben får redusert deltakeravgift og betaler kun 2 500 kr inkl. reise for både troppssamlingen og leiren. Vi søker etter speidere som har noe erfaring med utenlandsturer, leirliv og har vært leder tidligere. Du må også være motivert for å bli kjent med og lage en flott opplevelse for ungdommene.