Turmat fra hele verden er et initiativ fra Norsk Friluftsliv med  hensikt å få flere mennesker ut i naturen  gjennom gode mat- og turopplevelser. Det finnesen webside og en Facebook-side hvor erfaringer, oppskrifter og generelt gode turhistorier kan deles.

Nå trenger de flere gode historier å dele på sine nettsider. Derfor tilbyr Norsk Friluftsliv økonomisk støtte til grupper eller lag som ønsker å gjennomføre et «Turmat fra hele verden»- arrangement.

De som arrangerer kan motta inntil kr 3.000 til denne aktiviteten, og det fordrer at arrangementet/aktiviteten:

  • Skjer i samarbeid med målgruppen. Så for eksempel en flerkulturell forening, et asylmottak og/eller andre som jobber for/med innvandrere, ny-bosatte og/eller asylsøkere.
  • At aktiviteten handler om mat i naturen, og da aller helst, mat fra den eller de aktuelle kulturene man samarbeider med.

Søknad om støtte sendes på e-post med en kort beskrivelse av opplegget og planlagt gjennomføring. Midlene vil bli utbetalt etter at arrangementet er gjennomført ved at det sendes inn noen bilder og en kort tekst av gjennomføringen.

Forslag til aktiviteter
Forslag til ulike aktiviteter som kan gjennomføres finnes på side 4 i denne veilederen. Har dere ikke planlagt noen spesielle aktiviteter enda for Friluftslivets uke 2.-10.september kan jo dette være en ypperlig aktivitet.

Mat er noe alle kulturer har felles. Uansett hvor i verden man kommer fra, så spiser man mat. Gjennom Turmat fra hele verden ønsker Norsk Friluftsliv å vise at mat på tur gjerne kan være målet, og den kan også varieres og gjøres spennende. På den måten kan man være sammen om nye turopplevelser.