Søknad sendes til post@kmspeider.no innen 10. desember. Oppnevning av vertskap for landsting i 2019 gjøres av landsstyret før jul, slik at den aktuelle krets vil få god tid til planleggingen, og at dette er avklart før kretsene skal ha sine årsmøter på nyåret.

Ta kontakt med forbundskontoret på post@kmspeider.no om dere har spørsmål, eller om kretsen ønsker å søke om å være vertskap.

Landsting er KFUK-KFUM-speidernes øverste myndighet. Her finner du protokoll og sakspapirer fra tidligere landsting.