I 2021 gjennomføres NM i speiding som et desentralisert arrangement i kretser eller regionalt. Det vil si at kretsene får et tilbud om å ta i bruk en felles, nasjonal oppgavepakke i forbindelse med gjennomføring av lokale konkurranser. Prosjektgruppa skal planlegge et desentralisert NM i 2021. På denne måten får dere teste det nye NM-konseptet og skape lokal aktivitet.

Det nye programkonseptet

I 2019 har en prosjektgruppe (oppnevnt av Speiderens fellesorganisasjon) jobbet med å evaluere og fornye NM i speiding. Det nye konseptet skal gjøre det mer spennende for speidere å delta på NM i speiding. Gjennom kreative, praktiske og mindre utstyrskrevende oppgaver skal deltakerne utfordres. Dette er i tråd med idé og metoder. Oppgavene skal oppleves relevante for speiderne, og bygge på programmet til både KFUK-KFUM-speiderne og Norges speiderforbund. Oppgavene skal bedømmes både på faglige kriterier og løsningsprosessen (samarbeid, ledelse og kreativitet). I tillegg skal det, så langt det er mulig, være både et teoretisk og et praktisk aspekt ved hver oppgave.

Mandatet for prosjektgruppa for 2021:

 • Bestemme rammene for den desentraliserte gjennomføringen i samråd med forbundene og kretsene. 
 • Prosjektgruppa skal utarbeide en oppgavepakke bestående av konkrete oppgavebeskrivelser, bedømmingskriterier og veiledninger for arrangør (kretser/regioner). 
 • Prosjektgruppa skal ha ansvar for eventuell tilrettelegging og kontakt med kretsene i forbindelse med den desentraliserte gjennomføringen.
 • Arbeidet skal bidra til videreutvikling og testing av det nye programkonseptet utarbeidet av prosjektgruppa for evaluering av NM.
 • Arbeidet skal bygge videre på det som finnes av relevant materiell fra evalueringen av NM, NM 2020 og eventuelle utprøvinger i kretser.
 • Det er ønskelig at prosjektgruppa samarbeider tett med prosjektet Evaluering av NM i speiding.

Krav til søkere:

 • Har mulighet til å arbeide intensivt i perioden desember-februar, og har kapasitet til å bidra i oppfølging og veiledning av kretsene utover våren. Prosjektgruppa bestemmer selv arbeidsform og møtefrekvens.  
 • Har erfaring med NM i speiding.
 • Har forståelse for viktige prinsipper for speiderprogrammet i eget forbund og speidermetoden.
 • Det er en fordel om man har erfaring med utvikling av oppgaver på nasjonalt nivå eller kretsnivå.
 • Har god digital kompetanse, siden det meste av møter og arbeider vil foregå digitalt.

Send inn din søknad

Søknadsfristen er 30. november. Søknad sendes til nsf@speiding.no.