Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på at det har vært spennende og ganske utfordrende å delta, og vi vet at patruljene har fått vridd hodene litt sammen og samarbeidet godt.

Hemmelig oppdrag bestod av en pakke som ble sendt hjem til patruljeførerne. Det var hemmelig hva de fikk og det var ikke lov å åpne før patruljen skulle løse oppdraget sammen. Lederne fikk heller ikke vite noe. Det første speiderne fikk da de åpnet konvolutten var et brev fra selveste Baden-Powell der han forklarte litt om da han startet opp med speiding og hvordan han ønsket å legge opp programmet slik at speidere kan vokse som hele mennesker og utvikle seg gjennom grader.

Baden-Powell sin ledetråd
Videre forklarte Baden-Powell om verdier som har vært viktige for han og koblet de sammen med våre kjerneverdier. Disse verdiene, med tilhørende oppgaver, ledet deltakerne inn i det nye programmet. Verdisymbolene hadde derfor oppgaver inspirert av det nye gradsprogrammet til vandrerne, hver oppgave ga en ledetråd og alle de fem svarene ble til en ledetråd. Baden-Powell påpekte i brevet at ledetråden ville bli gitt av han.

Verdisymboler og IQ-pyramide
Bak verdisymbolet kristen tro handlet det om å finne et manglende ord i andakten i haikeutgaven av Speiderbladet som kom ut i år. Fellesskap utfordret patruljen på speiderlovens paragrafer og friluftsliv la opp til at deltakerne skulle orientere seg slik at skrittene deres ble bokstaver som tilslutt ga et ord. Verdien om personlig utvikling krevde god logikk da patruljen skulle bygge en IQ-pyramide riktig for å finne den rette bokstaven, og det siste verdisymbolet, samfunnsengasjement utfordret patruljen på datoer, nødnummer og flere koder. Disse oppgavene ga til sammen følgende ledetråd: «Se mitt merke i aktivitetsbanken»

Mange trodde det var løsningen, men det var flere ting som skulle gjøres. Patruljene skulle følge ledetråden og gå inn på kmspeider.no og finne den nye aktivitetsbanken. Der skulle de søke opp Baden-Powell sitt aktivitetsmerke for vandrerne (siden det var han som ga ledetråden). Nederst på siden stod det en beskjed om Hemmelig oppdrag, de skulle sende inn et patruljebilde med IQ-pyramiden til badenpowell@kmspeider.no innen fristen for å være med i trekningen av flotte premier. Hele 45 patruljer sendte inn bilde innen fristen og var dermed med i trekningen av Bergans sekker med drikkesystem, turhåndkle og hengekøye. Veldig bra jobba!

De heldige vinnerne er

1. plass: Piggsvin fra Stavern (på bildet)
Patruljemedlemmene vinner hver sin Bergans Rondane sekk 12L med drikkesystem, turhåndkle og hengekøye i.

2. plass: Vimsekoppene har Lindesnes
Hvert patruljemedlem vinner en hengekøye.

3. plass: Rainbow Bjørn fra Rana
Hvert patruljemedlem vinner en hengekøye.

Merker
Vi sender ut merker til alle patruljer som har deltatt, så hvis dere deltok, men ikke har sendt inn patruljebilde må dere sende inn antall personer som var med å løse oppdraget og gjerne adressen dere ønsker det tilsendt (hvis den er annerledes enn den dere fikk oppdraget tilsendt til) til elise@kmspeider.no. Frist er torsdag 13.oktober.

Takk til alle som har deltatt!