Siden 1875 har KFUK og KFUM over hele verden hvert år samarbeidet om bønneuken (Week of prayer). Den gir rom for lokale enheter til å komme sammen for å sette arbeidet i en kristen sammenheng, få veiledning og inspirasjon fra Jesus, og for å be sammen.

Det er et nytt tema hvert år, og informasjon og materiell kommer på worldywca.org i forkant av arrangementet.