Den europeiske jamboreen 2020 arrangeres i samarbeid mellom WOSM og WAGGGS, og det er det polske speiderforbundet (ZHP) som er vertskap. Det er allerede påmeldt mer enn 35 kontingenter fra forskjellige land i Europa. Den norske kontingenten vil bestå av deltakere fra både Norges Speiderforbund og KFUK-KFUM-speiderne. Det er KFUK-KFUM-speiderne som er sekretariat for arrangementet.

Tid: 27. juli - 07. august 2020
Sted: Øya Sobieszewo (del av Gdańsk), Polen

Det er nå én ledig deltakerplass, samt én ledig plass som troppsassistent (voksen leder) på jamboreen. Det er også mulig å melde seg på ventelisten. De fleste som har søkt har fått epost om de har fått plass på jamboreen.

Bli med og opplev styrken i det europeiske speiderfellesskapet!
For mer informasjon om hva som skjer på Europa Jamboree 2020, sjekk ut nettsiden her.

Tema for jamboreen - "ACT":
“Every  Scout  and  Guide  possesses  potential  to  become  a  driver  of  social  change.  WAKE  UP and discover your power! You will interACT with Scouts and Guides of various cultures, various languages and various countries."

Europa Jamboreen oppfordrer til å bruke globale mål for bevisst deltakelse i diskusjoner, workshops, og veiledning gjennom forskjellige speidereventyr. Gjennom "ACT" får speiderne ny kunnskap for å kunne skape endring i samfunnet. 

Meld deg på den Europeiske Jamboreen 2020!

Er du speider som er mellom 14 og 18 år (født mellom 26. juli 2002 og 31. desember 2006) kan du søke om den siste deltakerplassen, eller om å få plass på ventelisten til den norske kontingenten.

Søknadsfrist: snarest!
Søknadsskjema finner du på min.speiding.no.

Pris: 12 500 kr. Dette inkluderer deltakeravgift, troppssamling, profilplagg og transport fra Oslo lufthavn til leiren og tilbake fra leiren til Oslo lufthavn. 
Det er krav om egen reiseforsikring og personforsikring, samt HELFO-kort.

Betaling: 
Avgiften betales snarest etter man får vite om man har fått plass. Betalinger merkes med navn og "EJ2020" til kontonummer: 3000.16.88487

Bli med som troppsassistent!

Det trengs én troppsassistent til den norske kontingenten (per 28.01.2020). En troppsassistent er en voksen leder som har ansvaret for en patrulje med 9 speidere. Fire patruljer blir satt sammen til én tropp, og hver troppsassistent er den del av troppens lederteam. Én av de fire troppsassistentene vil i tillegg fungere som troppsleder. 

En leder trengs for troppen Ild (Kristiansand/Stavanger-området).

Alder: fylt 18 år før leirens start i juli

Søknadsfrist: så snart som mulig! 
Søknadsskjema finner du på min.speiding.no

Pris: 10 500 kr. Dette inkluderer deltakeravgift, ledersamling, profilplagg og transport fra Oslo lufthavn til leiren og tilbake fra leiren til Oslo lufthavn.

Betaling:
Avgiften betales snarest etter man får vite om man har fått plass. Betalinger merkes med navn og "EJ2020" til kontonummer: 3000.16.88487

Mer informasjon om å være med som troppsassistent eller troppsleder se nettsiden her.
 

Har du spørsmål kan du kontakte kontingentleder Marta Radwanska på marta.radwanska@zhp.net.pl eller kontingentledelsen på nor@ej2020.org.
For spørsmål til forbundskontoret, kontakt Madeleine på madeleine@kmspeider.no.


For å følge med på hva som skjer, sjekk ut nettsiden https://ej2020.kmspeider.no

Toppbilde: Lars Røraas