BP grunnla speiding som en fredsbevegelse. Speidere skulle være venner på tvers av grensene. Når speidere fikk innflytelse og makt i de forskjellige land, ville de ikke føre krig mot hverandre, mente han. Speiderlovene sier: «En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker» og «En speider arbeider for fred».

Hvert år blir Fredslyset fra Betlehem spredt rundt om i verden som en påminnelse om enhet mellom mennesker og et uttrykk for bønner, drømmer og ønsker om fred på jorden. Hvert år blir et fredslysbudskap skrevet for å utdype hva dette betyr.

Har DU et fredsbudskap? Noe som du gjerne vil si til verdens ledere eller til speidere her i landet eller verden over om fred? Del dine tanker med andre i patruljen eller roverlaget slik at det blir patruljens fredsbudskap!

Dere kan dele fredsbudskapet på www.fredslyset.no og på Facebooksiden Fredslyset i Norge ved å sende det til post@sggn.no. Alle som sender inn et budskap får et stoffmerke med fredslyslogoen. (Husk å oppgi snail-mail adressen!) Ett av budskapene som vi får inn, vil bli brukt som årets fredslysbudskap og vil bli premiert med et gavekort på tusen kroner fra Speider Sport.På denne måten kan deres stemme bli hørt, og dere kan bidra til arbeidet for fred og forståelse mellom mennesker.

Fredslyset kommer til Norge i uke 47, mer om hva fredslyset er, årets budskap og ruta lyset vil reise ligger på nettsiden www.fredslyset.no