Alle patruljer som deltar på Hemmelig oppdrag vil få ett oppdrag som kan løses mellom fredag 1. mars og søndag 31.mars. Oppdraget må ikke løses på Vintertråkk, dere kan organisere et møte den lørdagen eller en annen dag. 

Etter at dere har registert dere under vil dere motta det hemmelige oppdraget. Kanskje kommer det via røyksignaler, en ugle eller plutselig dukker det bare opp utenfor døren din? Det som er sikkert er at dere kommer til å få bruk for kodeknekking, samarbeid, speiderkunnskap og fantasi.

Det vil bli foretatt en trekning av de patruljene som har fullført oppdraget. Vi vil trekke to patruljer som vinner premier fra Speiderbutikken. Alle patruljer som deltar vil få tilsendt merker i posten når fristen har gått ut.

Påmeldingsfrist er 25. februar. Å delta på Hemmelig oppdrag er gratis. 

Siste frist for å sende inn løsningen er 31.mars.

Det vil ikke kreve noen form for organisering av ledere/foreldre. 

 

 

Bilde: Peder Undeheim